Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat maj 2018

3 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för maj är 3 miljoner kr, 162 000 kr över budgeterat för perioden. Här ingår även årets konferensinsamling som uppgick till hela 835 000 kr! Hittills i år har EFS samlat in 11,53 miljoner kr, vilket innebär att insamlingen i skrivande stund är nästan 1,8 miljoner kr under budget.

Totalt 2018

11,53 miljoner kr

Mål 2018: 32,5 miljoner kr.