Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat november 2018

2,2 miljoner kr

Det preliminära gåvoresultatet för november är 2,2 miljoner, cirka 600 000 kr mindre än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 23,8 miljoner kr, vilket innebär att insamlingen i skrivande stund är 2,3 miljoner under budget.

Totalt 2018

23,8 miljoner kr

Mål 2018: 33,3 miljoner kr.