Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat augusti 2018

1,4 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för augusti är 1,4 miljoner kr, nästan en halv miljon mindre än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 15,9 miljoner kr, vilket innebär att insamlingen i skrivande stund är nästan 2,9 miljoner under budget.

Totalt 2018

15,9 miljoner kr

Mål 2018: 32,5 miljoner kr.