Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat mars 2018

3,1 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för mars är 3,1 miljoner kr, nästan en hel miljon mindre än budgeterat för perioden (4,0 miljoner kr). Hittills i år har EFS samlat in 6,6 miljoner, vilket innebär att insamlingen i skrivande stund ligger 775 000 kr under budget.

Totalt 2018

6,6 miljoner kr

Mål 2018: 32,5 miljoner kr.