Ekonomi och insamling

Aktuella och historiska insamlingsresultat, ekonomirapporter och verksamhetsberättelser för EFS

Insamlingsresultat januari 2019

2,5 miljoner kr

Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 2,5 miljoner kr, cirka 370 00 kr mer än budgeterat för perioden.

Totalt 2018

2,5 miljoner kr

Mål 2019: 32,5 miljoner kr.