EFS distrikt

EFS är indelat i sju geografiska distrikt: Norrbotten, Västerbotten, Mittnorrland, Mittsverige, Västsverige, Sydöstsverige och Sydsverige.

På distriktsnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans. Varje distrikt har en expedition som sköter det löpande arbetet. Expeditionen leds av en distriktsföreståndare som är anställd av EFS riksorganisation.

Kontakt