Stadgar och officiella dokument

Här hittar du stadgar och länkar till andra viktiga officiella dokument.

EFS grunddokument

Årsmötesbeslut och handlingar

Revisionsberättelse 2014 (pdf)

Normalstadgar

Om man vill starta en förening eller EFS-grupp och ansluta den till EFS riksorganisation krävs att föreningens stadgar godkänns av EFS styrelse. Man behöver också vara i kontakt med sin distriktsföreståndare. Här finner du normalstadgarna för EFS-förening respektive EFS-grupp.

Modeller för avtal mellan EFS och Svenska kyrkan