Styrelse

EFS riksstyrelse väljs av EFS högsta beslutande organ: årsmötet.

Ledamöter väljs på en period av tre år och kan maximalt sitta tre perioder. Efter det är ledamoten inte valbar förrän denne varit utanför styrelsen i minst ett år.

EFS styrelse har ett övergripande ansvar för EFS utveckling och sammanträder fem till sex gånger per år. Till sin hjälp har styrelsen EFS kansli, samt olika underorgan.

Styrelsen utser missionsföreståndare, avdelningschefer, chefredaktör för Budbäraren, rektor på Johannelund samt distriktsföreståndare. Till styrelsen kan du vända dig om du har synpunkter på EFS arbete i Sverige eller det internationella arbetet.

 

EFS styrelse 2018/2019

HÄSSLEHOLM
SKELLEFTEÅ
FURULUND
LERBERGET
VIDSEL
KALMAR
UPPSALA
LINKÖPING
ALINGSÅS
PARTILLE
SKELLEFTEÅ
SUNDBYBERG

Arbetsordning för EFS styrelse (uppdaterad nov 2015, pdf)

Vill du ta del av styrelsens protokoll via e-post eller post?
Kontakta organisationssekreterare: