Päivi & Peter Karlsson

Päivi och Peter Karlsson är utsända av EFS Sydöst-Sverige till Arusha i norra Tanzania.

Peter innehar en tjänst som LMC Secretary. Päivi är sjuksköterska och arbetar med vård för hiv/aids-sjuka och med palliativ vård. Päivi och Peter har tidigare arbetat i Tanzania under ett antal år och påbörjade sina nya tjänster den 1 oktober 2013.

Peters tjänst finansieras i huvudsak av Svenska kyrkan och Mission Eine Welt i Bayern. LMC står för Lutheran Mission Cooperation och är ett samarbetsorgan för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och dess internationella samarbetspartners. EFS är en av många medlemsorganisationer inom LMC.

Läs deras blogg: blog.amani.nu

Vill du vara med och bära Päivi och Peter i förbön och ekonomiskt?

Bär en missionär