Heltid tillsvidare, fr.o.m. januari 2017

Hortlaxkretsen består av sex EFS-föreningar – Bergsviken, Storfors, Hortlax, Blåsmark, Hemmingsmark samt Högsböle – totalt 436 medlemmar inom två mils radie. Samverkanssituationen med Hortlax församling är mycket god och arbetet bedrivs sedan flera år inom ramarna för ett samarbetsavtal.

I tjänsten kommer du att ha ett huvudansvar för EFS i Hortlax motsvarade 50% samt ett utvecklingsansvar för EFS i Blåsmark. EFS i Hortlax skriver så här:

Till Hortlax EFS söker vi en präst som vill dela vår vision att vara en Gudsledd, missionell gemenskap med Jesus i centrum.

Vi är en förening med ett stort engagemang där du blir en viktig person i arbetet med att bygga och leda vår gemenskap med lyhördhet för Guds ledning, samt att inspirera i vårt uppdrag att nå nya människor i vår omgivning med evangeliet om Jesus.  

EFS i Blåsmark är en förening med rik verksamhet för olika åldrar med god förankring i bygden. Tillsammans med dem får du arbeta för växt och utveckling av föreningens arbete.

I tjänsten ingår viss tjänstgöring med kyrkliga handlingar i Hortlax församling. Som anställd i EFS Norrbotten deltar du i distriktets gemensamma arbete med konfirmations- och uppföljningsläger samt i gemensam fortbildning för präster och konsulenter.

Arbetslaget i Hortlaxkretsen består av 2 präster och en ungdomskonsulent. Arbetet bedrivs i nära samverkan med Hortlax församling och dess medarbetare.

Du som söker är prästvigd med behörighet till tjänst inom EFS/Svenska kyrkan. Du har körkort och tillgång till bil.

För mer information om tjänsten
Henrik Näslund, EFS distriktsföreståndare, tel 0920-26 49 91, 070–300 85 22.

Mattias Olofsson, ordf. EFS Norrbottens Vision ekumeniska fackklubb, 070–390 70 67 Magnus Johansson, ordförande EFS Hortlax, umumage@hotmail.com

Löne- och anställningsvillkor enligt Branschavtal och Löneavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer – Vision.

Utdrag ur belastningsregistret, i vårt arbete med att vår verksamhet skall vara en trygg miljö för barn och ungdomar tillämpar vi Lagen om registerkontroll (2013:852).

Det innebär att den vi erbjuder anställning i EFS Norrbotten har skyldighet att uppvisa ett utdrag ur Belastningsregistret.

Tillträde 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till
EFS Norrbotten, Box 942, 971 28 LULEÅ, alt. henrik.naslund@efsnorrbotten.nu.

Din ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 30 september.