Präst, 100% till Hortlaxkretsen

Präst, heltid tillsvidare, fr.o.m. augusti 2019 till Hortlaxkretsen

Hortlaxkretsen består av 4 EFS-föreningar – Hortlax, Blåsmark, Hemmingsmark, Högsböle samt nystartade Tallhedskyrkan som är en samarbetskyrka – totalt ca 400 medlemmar inom 2 mils radie. Samverkanssituationen med Hortlax församling är mycket god och arbetet bedrivs sedan flera år inom ramarna för ett samverkansavtal.

Du har ett huvudansvar för ungdomsarbetet i kretsen och i samarbete med föreningar och ledare i grupper planera och genomföra ungdomsverksamhet. Den verksamhet som bedrivs idag är ungdomsgudstjänster, ungdomsarbete i flera föreningar, skolverksamhet, lägerverksamhet och viss medverkan i gudstjänst.

Du som söker har ett engagemang för barn och ungdomar och god kännedom om EFS/Svenska kyrkan. Meriterande är tidigare erfarenhet av att jobba med ungdom. Du har körkort och tillgång till bil, stor vikt kommer att läggas på din personliga lämplighet.

I tjänsten ingår viss tjänstgöring med kyrkliga handlingar i Hortlax församling. Som anställd i EFS Norrbotten deltar du i det gemensamma arbete med konfirmations- och uppföljningsläger samt i gemensam fortbildning för präster och konsulenter.

Du ingår i ett arbetslag tillsammans med en präst i Hortlaxkretsen, arbetet bedrivs i nära samverkan med den nya samarbetskyrkan Tallhedskyrkan samt Hortlax församling och dess medarbetare.

Du som söker är prästvigd med behörighet till tjänst inom EFS/Svenska kyrkan.

För mer information om tjänsten

  • Henrik Näslund, Missionsledare EFS Norrbotten, tel 0920-26 49 91, 070-300 85 22.
  • Mattias Olofsson, ordf. EFS Norrbottens Vision ekumeniska fackklubb, 072-965 44 69
  • Magnus Johansson, ordförande EFS Hortlax, 070-231 01 67

Löne- och anställningsvillkor enligt Branschavtal och Löneavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer – Vision.

Utdrag ur belastningsregistret, i vårt arbete med att vår verksamhet skall vara en trygg miljö för barn och ungdomar tillämpar vi Lagen om registerkontroll (2013:852). Det innebär att den vi erbjuder anställning i EFS Norrbotten har skyldighet att uppvisa ett utdrag ur Belastningsregistret.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt för tjänsten.

Tillträde 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till
EFS Norrbotten, Box 942, 971 28 LULEÅ, alt. henrik.naslund@efs.nu.
Din ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 31 mars.