EFS Hisingen är en hemgruppsbaserad församling som firar gudstjänst i Länsmansgårdens kyrka, Göteborg. Vår vision är att vara med i utbredandet av Guds rike genom gemenskap och lärjungaskap. Föreningen består av ett 30-tal medlemmar, de flesta unga vuxna och barnfamiljer som längtar efter att fördjupa sin relation till Jesus.

Vi söker en herde som tar ut riktning med Jesus i centrum, både i undervisning och personliga relationer. Som ser människors gåvor och sätter dem i funktion.

Arbetsuppgifter kan anpassas utifrån person och omfattning av tjänst, men kommer bland annat att röra:

Hemgrupper
Stötta arbetet med hemgrupper genom exempelvis hemgruppsledarträning och besök i hemgrupperna.

Gudstjänster
Tillsammans med mötesledare och musikansvariga leda gudstjänstlivet i församlingen. Predika två till tre gånger i månaden och leda nattvard.

Själavård och förbön
Ansvara för församlingens själavårdsarbete genom att exempelvis stå till förfogande i själavårdande samtal och personlig förbön.

Evangelisation
Uppmuntra församlingens arbete med evangelisation genom exempelvis Alpha, utifrån lokala behov och medlemmarnas gåvor.

Ansökan skickas till: styrelsen@efshisingen.se
För mer information: www.efshisingen.se, styrelsen@efshisingen.se
Emma Hansson, ordförande 070-329 27 26 Mikael Landgren, distriktsföreståndare 076-019 24 72

Eller besök oss i Länsmansgårdens Kyrka, Göteborg söndagar kl 16.00.