Afrika svälter

Diakoni
Malawi
Etiopien

I Amaro och Borena i södra Etiopien har delar av boskapen redan dött, kaffeodlingar torkat bort och svälten är redan ett faktum.

EFS finns på plats i nära samarbete med Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus med en insats för att rädda liv. Den innefattar bland annat följande:

  • mat till undernärda barn
  • mat till gravida kvinnor och ammande mödrar
  • skolmat
  • dricksvattenförsörjning

Under 2016 gjorde EFS en stor insats för att lindra torkans verkningar i norra Etiopien och Malawi. I början av 2017 såg det ut som skörden i Etiopien hade varit tillräckligt god för att avvärja den värsta svälten. Och så var det åtminstone delvis i de norra delarna av Etiopien, just där EFS gjort sina största insatser under 2016. Däremot visar det sig att i de södra och östra delarna av Etiopien har torkan fortsatt och förvärrats, så att det i maj 2017 fortfarande är drygt 7 miljoner människor som är i akut behov av matbistånd.

Situationen i Malawi såg i början av 2017 ut att bli katastrofal, men efter relativt goda skördar i mars och april är de rapporter vi får därifrån bättre än befarat.

EFS fortsatta stöd, i samarbete med tidningen Dagen, riktas nu i huvudsak till södra Etiopien och en mindre del till fortsatt skolmat i de byar i norra Etiopien som fortfarande behöver den.

ge en gåva