Hälsovård i Eritrea

Eritrea
Diakoni

Kyrkan i Eritrea driver med stöd från EFS tre kliniker i byarna Kuluku, Aderde och Hazega. Tack vare klinikerna får många fattiga människor på landsbygden tillgång till hälsovård.

På klinikerna erbjuds förebyggande hälsovård, mediciner och enklare sjukvård. Klinikerna tar endast ut låga avgifter för vård och mediciner för att möjliggöra för så många personer som möjligt att söka vård.

Genom arbetet på klinikerna vill kyrkan även bidra till att skapa medvetenhet om skadliga traditionella seder och bidra till sociala förändringar och minskad mödra- och barnadödlighet. På klinikerna ges också bibelundervisning till patienterna och deras anhöriga.