Location: Etiopien

 • Diakoni
  Etiopien

  Fritidsverksamhet för föräldralösa barn

  EFS stödjer fritidsverksamhet för föräldralösa och utsatta barn i den lilla staden Rama i norra Etiopien. I Rama finns ett center som fungerar ungefär som ett fritids. Dit kommer ca 60 barn varje dag efter skolan. De får lunch där och stannar sen hela eftermiddagen. På centret finns ett studierum där barnen kan göra sina […]

 • Utbildning
  Etiopien Tanzania

  TEE i Etiopien och Tanzania

  Theological Education by Extension (TEE) är en grundläggande teologisk utbildning i studiecirkelform.

 • Utbildning
  Ledarskapsutbildning för kvinnor i Etiopien
  Etiopien

  Ledarskapsutbildning för kvinnor i Etiopien

  Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus (EECMY) bedriver genom stöd från EFS en ettårig utbildning i ledarskap för kvinnor. Utbildningens mål är att uppmuntra kvinnor till aktivt ledarskap inom kyrkan på olika nivåer. Utbildningen genomförs på EECMY:s teologiska seminarium i Addis Abeba och innefattar bland annat teologi, själavård, genusfrågor, bokföring och engelska. Efter utbildningen förväntas deltagarna […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Aira sjukhus

  Aira sjukhus tillhandahåller sjukvård till en stor del av västra Etiopien. Här får de allra fattigaste möjlighet till kvalitativ sjuk- och hälsovård. Hundratals patienter tas emot varje dag vid sjukhuset. EFS stödjer utbildning av barnmorskor vid Aira School of Nursing. Genom EFS stöd får tio studenter studiestipendier för sin barnmorskeutbildning. Aira School of Nursing har […]

 • Utbildning
  Etiopien

  Utbildning för utsatta barn och unga

  Hope for Children (HCE) ger utbildning och hem åt unga människor som levt sina liv på gatan. HCE arbetar med att möta grundläggande behov för gatubarn, utsatta barn, barn utan tillgång till utbildning på grund av fattigdom och också tidigare prostituerade och fattiga kvinnor på landsbygden. HCE arbetar utifrån ett holistiskt tänkande där socialt stöd […]

 • Diakoni
  Etiopien

  Afrika svälter

  Sedan 2016 har EFS gjort stora insatser främst i Etiopien, men även i Malawi, för att lindra den rådande svältsituationen. I Etiopien samarbetar EFS med Mekane Yesus-kyrkans biståndsgren (DASSC) med bland annat följande: mat till undernärda barn mat till gravida kvinnor och ammande mödrar dricksvattenförsörjning Sedan 2017 ligger fokus på  Amaro och Borena i södra […]