Location: Malawi

  • Diakoni
    Malawi Etiopien

    Afrika svälter

    I Amaro och Borena i södra Etiopien har delar av boskapen redan dött, kaffeodlingar torkat bort och svälten är redan ett faktum. EFS finns på plats i nära samarbete med Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus med en insats för att rädda liv. Den innefattar bland annat följande: mat till undernärda barn mat till gravida kvinnor […]