Location: Malawi

  • Diakoni
    Malawi Etiopien

    Afrika svälter

    Sedan 2016 har EFS gjort stora insatser främst i Etiopien, men även i Malawi, för att lindra den rådande svältsituationen. I Etiopien samarbetar EFS med Mekane Yesus-kyrkans biståndsgren (DASSC) med bland annat följande: mat till undernärda barn mat till gravida kvinnor och ammande mödrar dricksvattenförsörjning Sedan 2017 ligger fokus på  Amaro och Borena i södra […]