Re:formera-dag i Uppsala 17 oktober

Den kristna kyrkan behöver ständigt reformeras. Den behöver ständigt hitta tillbaka till sina källsprång. Inte minst gäller detta i fråga om vår världsbild: Vilket tankesystem låter vi oss själva och våra värderingar präglas av? Vilket paradigm lever vi våra liv utifrån?

Under höstens Re:formera-dag kommer vi att stanna upp inför dessa och angränsande frågor. Ett antal olika perspektiv kommer att presenteras, med förhoppningen att skapa en mosaik där Kristus själv får göras synlig. Allt med Paulus ord som ledstjärna: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” (Rom 12:2).

Varmt välkommen! (Ingen föranmälan.)

Info

 • Tid: 13–17
 • Plats: Lötenkyrkan, Uppsala
 • Tema: Världsbild
 • Talare: Olof Edsinger, Tomas Nygren, Lasse Johansson, Kjell O Lejon, Magnus Persson och Elisabeth Sandlund
 • Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen, Johannelund och Re:formera-nätverket

Program

 • 13.15  Välkommen – Olof Edsinger
 • 13.20  Fem berättelser som formar våra liv – Tomas Nygren (30 min + frågor)
 • 14.00  Från en normalitet till en annan – några tankelinjer från Newton och Descartes till Dawkins och Habermas – Kjell O Lejon (30 min + frågor)
 • 14.40  Kristen ateism – finns det? – Olof Edsinger (20 min)
 • 15.00  Fika (30 min)
 • 15.30  Du blir vad du älskar – Lasse Johansson (35 min + frågor)
 • 16.45  Världsbilden i media – Elisabeth Sandlund (20 min)

PAUS

 • 18.30  Att låta Skriften forma våra tankar – Magnus Persson
 • Mässa: Tomas Nygren