Arkiv

Sök bilder, brev, protokoll, tidningsartiklar, kartor med mera via EFS historiska webbsida www.efsarkiv.nu. Genom att skriva ordet på det du söker finner du allt på webbsidan som har anknytning till det du söker.

EFS arkiv är sedan 2012 deponerat i Riksarkivets filial Uppsala arkivcentrum. Arkivet består av handlingar från hela EFS historia, de äldsta från mitten av 1800-talet.

Handlingarna är ordnade i två huvudarkiv, ett äldre fram till 1970 och ett yngre från och med 1971.

Förutom huvudarkiven finns en mängd särarkiv från verksamheter sorterade under EFS. Särarkiven är redovisade i två sviter, Inre (I) och yttre (U) missionens arkiv.

Då större delen av EFS arkivhandlingar inte ordnats och förtecknats enligt allmänna arkivsystemet startade man 2014 ett projekt med bidrag från Svenska kyrkan och Lunds missionssällskap för att göra handlingarna sökbara. EFS bidrar med en 50 procents tjänst. Målsättningen är att allt, uppemot 500 hyllmeter, skall göras sökbart både digitalt i Nationella Arkivdatabasen och fysiskt i Arkivcentrum, Uppsala. Hittills, hösten 2017, är ca 200 hyllmeter handlingar sökbara.

I samband med ordnandet har åtskilliga personarkiv (P) skapats där vi samlar material som specifikt rör olika personer.