Salt om ny or­ga­nisa­tion

Salts styrelse har utifrån de remissvar som kommit in till Salt och EFS på organisationsutredningarnas förslag beslutat att förlänga sin utredningstid. Det betyder att ett förslag på ny struktur läggs fram först till Salts årsmöte 2018.

Salt är, och vill vara, EFS barn- och ungdomsorganisation och därför vill vi lägga fram ett förslag som fungerar väl tillsammans med EFS nya struktur. Det ger att det är först efter att EFS formellt beslutat och också arbetat lite i sin nya struktur som vi kan se vilka praktiska förutsättningar vårt förslag på ny organisation för Salt ska passa in i, säger Markus Holmström på Salt.

Detta tillsammans med att tiden varit för knapp har gjort att det förslag som gick ut på remiss i somras inte var tillräckligt konkret.

Med mer tid kan vi göra de justeringar i förslaget som remissvaren visar behövs och också konkretisera några olika modeller som tillsammans kan visa på den flexibilitet och bredd som Salts struktur behöver ge möjligheter för, säger Markus.