Samarbetskyrkan 2.0

Det nationella samarbetsrådet Svenska kyrkan-EFS inbjuder till
Samarbetskyrkan 2.0 – buren av glöden, inte av askan från det förgångna!

Varmt välkommen till Samar­betskyrkokonferensen 16 mars 2018. Ett viktigt forum för att mötas kring utveckling och ut­ maningar i vårt gemensamma arbete i Svenska kyrkan–EFS. Vi söker glöden i den ursprung­liga visionen, den som gjorde samarbetskyrkan till en vinst för oss. Vi söker visionen som gör den till vinst för vårt gemen­samma arbete även i dag.

Medverkande:

  • Eva Nordung Byström, biskop Härnösands stift.
  • Peter Lundborg, domprost Linköping.
  • Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS.
  • Birger Olsson, fd. missionsföreståndare.
  • Nils J Lundgren, samverkanssekreterare.

Boka in 16 mars 2018 Lötenkyrkan, Uppsala
Kl. 10.00–15.30. Fika en halvtimme före och efter

Ladda ned bifogad inbjudan: Samarbetskyrka – inbjudan 2018