Samarbetskyrkan 2.0

Det nationella samarbetsrådet Svenska kyrkan-EFS inbjuder till
Samarbetskyrkan 2.0 – buren av glöden, inte av askan från det förgångna!

Varmt välkommen till Samar­betskyrkokonferensen 16 mars 2018. Ett viktigt forum för att mötas kring utveckling och ut­ maningar i vårt gemensamma arbete i Svenska kyrkan–EFS. Vi söker glöden i den ursprung­liga visionen, den som gjorde samarbetskyrkan till en vinst för oss. Vi söker visionen som gör den till vinst för vårt gemen­samma arbete även i dag.

Meverkande:

  • Eva Nordung Byström, ny biskop i samarbetsrådet
  • Kerstin Oderhem, ny missions­föreståndare för EFS
  • Nils J Lundgren
  • Birger Olsson m.fl.

Boka in 16 mars 2018 Lötenkyrkan, Uppsala
Kl. 10.00–15.30. Fika en halvtimme före och efter
Utförlig information och anmälningsförfarande kommer i januari 2018

 

Ladda ned bifogad inbjudan: Samarbetskyrka – inbjudan 2018