Skattereduktion för gåvor

Från och med den 22 juli 2019 är EFS riks godkända som gåvomottagare för skattereducerande gåvor. Det går bara att få skattereduktion för gåvor till vissa ändamål. Kravet från Skatteverket är att gåvorna ska gå till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

EFS som gåvomottagare lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket så att det automatiskt kommer med i givarens deklaration. Skattereduktionen är 25 % av årsgåvan men maximalt på 1500 kronor per år, vilket motsvarar gåvor på totalt 6000 kr till godkända gåvomottagare.

Nedan är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:

 • Vid gåvotillfället ska mottagaren veta vilket ändamål gåvan ska användas till, så markera gåvan tydligt.
 • Du måste ge minst 200 kronor vid samma gåvotillfälle.
 • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året till en eller flera (av Skatteverket godkända) gåvomottagare.
 • För att få skattereduktion behöver EFS inneha ditt personnummer i registret. Om du är medlem i EFS så har vi redan ditt personnummer, annars ska du skriva det när du swishar eller i meddelanderutan för Bankgirot.

Följande av EFS ändamål räknas i kategorin social hjälpverksamhet och kan ge skattereduktion:

 • EFS Diakonala mission
 • Katastrofinsatser
 • Afrika svälter
 • Dövskolor i Eritrea
 • Grundskolor i Kulluku och Gheleb, Eritrea
 • Klinik i Kulluko
 • Barnhem i Shapur, Indien
 • Somalia
 • Humanitära insatser i Irak
 • Aira sjukhus
 • BIAL – Barn i alla länder
 • Hope for children – gatubarn i Etiopien
 • Utsatta barn i Rama
 • Hantverksutbildning för utsatta kvinnor i Eritrea
 • Johannelunds forskning

Om du har ett autogiro till något av dessa ändamål, men beloppet är under 200 kr per ändamål så är du välkommen att kontakta Givarservice för att höja beloppet om det ska bli godkänt för skattereduktion.

Ge en gåva online