Sök stipendium för 2017-2018

Nu är det dags att söka stipendier för fortbildning och forskning för läsåret 2017/2018.

Nu är det dags att söka stipendier för fortbildning och forskning för läsåret 2017/2018.

För bestämmelser och vilka som är behöriga att söka, se Stiftelsen Stockholms Kristliga Ynglingaförenings Stipendiefond. Stiftelsen vänder sig till personer som är medlemmar av och verksamma inom EFS och Equmeniakyrkan.

Sökande ska vara verksam som präst/pastor, högskolelärare, missionär, diakon eller kyrkomusiker.

Ansökan skall avse studier under läsåret 2017–2018 och vara stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2017.