Stadgeproposition om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte

Proposition till ändring av stadgeproposition om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte 2018. Propositionen kan läsas som PDF-dokument via länken nedan.

Stadgeproposition Beräkning av ombud EFS årsmöte 2018