Stadgeproposition till EFS årsmöte 2018 om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte

Stadgeproposition till EFS årsmöte 2018 om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte. Propositionen kan läsas som PDF-dokument via länken nedan.

Stadgeproposition till EFS årsmöte 2018 om beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte