Med 150 år av mission i ryggen och en härlig helg på årskonferens i Södertälje fortsätter missionsuppdraget! Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit och bidragit till vår konferens!
Det har varit dagar fyllda av god gemenskap, framåtanda och inspiration.

Ett särskilt tack till alla EFS:are och Saltare i Mittsverige, ideella som anställda, för all tid och allt arbete ni har lagt ned före, under och efter EFS och Salts årskonferens i Södertälje. Genom er insats fick vi en fin årskonferens där vi tillsammans fick kraft och glädje för det missionsuppdrag vi gemensamt står i. Vi är älskade, rustade och sända! Ett särskilt tack också till alla ledare på barnkonferensen och Avtryck!

För EFS och Salts styrelser
Stefan Holmström, missionsföreståndare EFS
Johanna Björkman, generalsekreterare Salt