Med havet som granne …

Sundsgården är en av Sveriges största folkhögskolor, som också bedriver konferens- och evenemangsverksamhet. På vår folkhögskola har vi både allmän kurs, särskild kurs och kortkurser samt olika uppdragsutbildningar. Sundsgården har en kristen och demokratisk värdegrund. Vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Vi erbjuder nu ett stimulerande och utvecklande arbete där du som studierektor/HR-ansvarig jobbar nära rektor i den pedagogiska verksamheten. Tjänsten kräver ett intresse för och erfarenhet av skoladministrativt arbete, samt kompetens och erfarenhet inom HR-området.

I den del av tjänsten som benämns studierektor ligger fokus på läsårsplanering med tjänstefördelning och schemaläggning, kursadministration, ansvar för SYV-frågor, utredningar, kortkurser och uppdrags- utbildningar. Arbetsledning för delar av skolans pedagogiska personal ingår. Personalansvaret, delas med rektor och övriga chefer inom ledningen. Erfarenhet av arbete inom ideell sektor ses som en merit och då gärna inom folkbildningsverksamhet. Tjänsten kombineras med ett övergripande HR-ansvar med utveckling av bland annat strategier för rekrytering, personalvård och fortbildning. Vidare ska du vara ett stöd vid rekryteringsprocesser, och ha ett samordningsansvar inom arbetsmiljö.

Studierektor/HR-ansvarig är biträdande rektor och ingår i skolans ledningsgrupp.

Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete som chef med personalansvar, samt ha kunskap och erfarenhet av administrativt arbete på ledningsnivå. Vidare tidigare arbete med administration inom ideell sektor eller meriter som kan bedömas likvärdiga. Lämplig utbildning kan vara rektorsutbildning el motsvarande och utbildning inom skoladministration på chefsnivå. Meriterande är folkhögskolelärarutbildning annan lärarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning på folkhögskola, på gymnasienivå eller motsvarande.

Stor vikt läggs vid att du har ordningssinne, struktur och tydlighet.

Eftersom vi tycker att mångfald är viktigt för att utveckla verksamheten, vill vi att såväl män som kvinnor, yngre som äldre samt personer med olika etnisk och kulturell bakgrund söker våra tjänster.

Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 12 juni 2016.

Din ansökan skickar du till: jobb@sundsgarden.se

För mer information kontakta:
Anneli Appelskog, rektor, anneli.appelskog@sundsgarden.se 042–19 38 05
JanOlof Svensson, administrativ chef, janolof.svensson@sundsgarden.se 042–19 38 44