Styrelsekandidater EFS årsmöte 2018

Presentationer av de kandidater valberedningen och Salt nominerat till EFS styrelse finns nu upplagda på årskonferensens webbplats.