Integrationsarbete

Vi lever i en tid då många människor tvingas fly sina hemländer pga av krig och konflikter. Världen har landat vid våra fötter. Missionsuppdraget finns direkt utanför vår egen dörr och vi som församlingar och EFS-föreningar ställs inför nya utmaningar. Detta är en verklighet som kommer fortsätta påverka Sverige för en lång tid framöver.

Exemplen på integrationsverksamheter som EFS-föreningar bedriver runt om i Sverige är lång. EFS lokalt bedriver språkcaféer, öppet hus, körer, scouting för nyanlända, syföreningar, kvinnogrupper, textil och pysselverkstad, Alpha-grupper, övningskörning med asylsökande, gudstjänster med tolkning samt den egna kontakten vänner emellan. Läs mer om hur EFS vill arbeta med mottagande och integration här.

EFS Sverigeavdelning och i synnerhet vår projektanställde integrationssamordnare Lotta Okkonen finns till som en resurs till anställda och volontärer i lokala sammanhang. Lotta har fördjupad erfarenhet i det lokalt förankrade arbetet med flyktingar och även gällande kristendomsundervisning samt konvertitfrågor. Hon strävar dels efter att sprida aktuell information, inspiration och konkreta redskap för ett väl fungerande engagemang.

 

Lotta Okkonen sitter även med i Sverige Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration.

Den 11-12 april 2018 i Immauelskyrkan i Stockholm, håller SKR nätverksdagar för att sprida information samt knyta kontakter mellan kyrkor och församlingar engagerade i migrations, konvertit och integrationsfrågor. Anmäl dig till nätverksdagarna på: https://www.skr.org/aktuellt/kalender/kyrkornas-natverksdagar-for-migrations-och-integrationsfragor/

Vill ni ha besök av Lotta Okkonen i ert EFS-sammanhang eller om ni vill konsultera henne är ni varmt välkomna att ta kontakt.