Integrationsarbete

Vi lever i en tid då många människor tvingas fly sina hemländer pga av krig och konflikter. Världen har landat vid våra fötter. Missionsuppdraget finns direkt utanför vår egen dörr och vi som församlingar och EFS-föreningar ställs inför nya utmaningar. Detta är en verklighet som kommer fortsätta påverka Sverige för en lång tid framöver.

Exemplen på integrationsverksamheter som EFS-föreningar bedriver runt om i Sverige är lång. EFS lokalt bedriver språkcaféer, öppet hus, körer, scouting för nyanlända, syföreningar, kvinnogrupper, textil och pysselverkstad, Alpha-grupper, övningskörning med asylsökande, gudstjänster med tolkning samt den egna kontakten vänner emellan. Läs mer om hur EFS vill arbeta med mottagande och integration här.

EFS Sverigeavdelning och i synnerhet vår projektanställde integrationssamordnare Lotta Okkonen finns till som en resurs till anställda och volontärer i lokala sammanhang. Lotta har fördjupad erfarenhet i det lokalt förankrade arbetet med flyktingar och även gällande kristendomsundervisning samt konvertitfrågor. Hon strävar dels efter att sprida aktuell information, inspiration och konkreta redskap för ett väl fungerande engagemang.

 

Lotta Okkonen sitter även med i Sverige Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration.

SKR:s nätverksdagar

Den 11-12 april 2018 i Immauelskyrkan i Stockholm, håller SKR nätverksdagar för att sprida information samt knyta kontakter mellan kyrkor och församlingar engagerade i migrations, konvertit och integrationsfrågor. Anmäl dig till nätverksdagarna på: https://www.skr.org/aktuellt/kalender/kyrkornas-natverksdagar-for-migrations-och-integrationsfragor/

Al Massaira

Al Massira-materialet är ett material på svenska, arabiska, engelska m.fl. språk för att nå ut med berättelsen om Messias med start i Gamla testamentets profetior och berättelser.

http://www.almassira.org/se/

Det berättas i Lukas evangelium om hur Jesus vandrade till en by som heter Emmaus tillsammans med två vänner som försökte finna svar på några stora frågor. Han gav dem svar utifrån de gamla profeternas budskap (eller tecken). Al Massira vill ta med små grupper av vänner på en liknande vandring för att upptäcka svar som är relevanta för vår tid och upptäcka Messias sanna identitet.

  • Förutser och tar upp vanliga frågor om Messias som många brottas med.
  • Relevant för alla åldrar och passar både män och kvinnor.
  • Finns på flera olika språk: arabiska, svenska, engelska med flera.
  • Kan användas med eller utan det tryckta materialet.
  • Ger en tydlig överblick över det bibliska budskapet innan man uppmuntras att själv ta ställning

För att få del av Al Massira-resursen behöver man gå en ledarutbildning. Den sträcker sig vanligtvis över två dagar och innehåller allt du behöver för att kunna använda materialet med dina vänner.

Al Massida utbildning kommer att hållas i Örebro den 2-4 februari.

Vill ni ha besök av Lotta Okkonen i ert EFS-sammanhang eller om ni vill konsultera henne är ni varmt välkomna att ta kontakt.