Integrationsarbete

Vi lever i en tid då många människor tvingas fly sina hemländer pga av krig och konflikter. Världen har landat vid våra fötter. Missionsuppdraget finns direkt utanför vår egen dörr och vi som församlingar och EFS-föreningar ställs inför nya utmaningar. Detta är en verklighet som kommer fortsätta påverka Sverige för en lång tid framöver.

Exemplen på integrationsverksamheter som EFS-föreningar bedriver runt om i Sverige är lång. EFS lokalt bedriver språkcaféer, öppet hus, körer, scouting för nyanlända, syföreningar, kvinnogrupper, textil och pysselverkstad, Alpha-grupper, övningskörning med asylsökande, gudstjänster med tolkning samt den egna kontakten vänner emellan. Läs mer om hur EFS vill arbeta med mottagande och integration här.

 

P-O Byrskog

EFS Sverigeavdelning och i synerhet vår projektanställde integrationssamordnare P-O Byrskog finns till som en resurs till anställda och volontärer i lokala sammanhang.  Vill ni ha besök av P-O Byrskog i ert EFS-sammanhang eller om ni vill konsultera honom är ni varmt välkomna att ta kontakt.

P-O Byrskog sitter med i Sverige Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration. Genom denna grupp bedrivs bl. a. kompetensutveckling genom projekt #Värme.

 

Al Massira kursledarutbildning

Al Massira, som är arabiska och betyder vandringen, är en kurs som hjälper oss att upptäcka vem Messias är genom en kronologisk genomgång av det bibliska budskapet. Kursen är utformad för grupper av vänner med sökare och kristna. Al Massira är framtaget på arabiska, översatt till flera språk, och är nu på väg att översättas till svenska. Denna utbildning riktar sig till alla som vill använda materialet med sina vänner.

För att få del av materialet går man först en kursledarutbildning på två dagar då man introduceras i materialet och principerna bakom samt får träning i hur man går tillväga.

Vill du stödja EFS samarbetspartner CAPNI som bedriver hjälparbete i Kurdistan Norra Irak? Läs mer här!