Tanzania

I Tanzania samarbetar EFS med den evangelisk-lutherska kyrkan (ELCT). ELCT är en växande kyrka med drygt 6,5 miljoner medlemmar fördelade på 25 stift som vart och ett leds av en biskop.

Stiften är mycket självständiga men har ett gemensamt samordningskontor i Arusha. ELCT har en mycket omfattande verksamhet, bland annat bedrivs cirka 15 % av Tanzanias sjukvård i ELCT:s regi.

De delar av ELCT:s verksamhet som specifikt stöds av EFS är:

 • ELCT:s stipendieprogram för teologisk utbildning
 • TEE, teologisk distansutbildning
 • TEE för makar till präster och evangelister
 • Missionsinstitutet på universitetet i Iringa
 • Vänförsamlingar och utbyte mellan kyrkan i Tanzania och Sverige
 • Kristendomsundervisning
 • Barns rättigheter utifrån FN:s barnkonvention
 • Hemsjukvård för hiv/aidsdrabbade familjer
 • Stöd till familjer med funktionshindrade barn

EFS har arbetat i Tanzania sedan 1938, i huvudsak i södra delarna av landet. EFS gick då in i ett arbete som tysk luthersk mission startade i slutet av 1800-talet. ELCT bildades 1963 genom en sammanslagning av sju lutherska kyrkor.

EFS har för närvarande sju missionärer i Tanzania:

 • Ulf Ekängen
 • Päivi och Peter Karlsson
 • Maria och Henrik Polback
 • Nora och Hannes Sandahl

 

Läs mer om ämnet i Budbäraren