Temadagar om framtidens migrationspolitik

Välkommen till 2019 års ekumeniska nätverksdagar kring migration och integration!

Temat för dagarna är ”Solidaritet och medmänsklighet först! Framtidens migrationspolitik – kyrkornas och civilsamhällets roll”.

Hur kan vi arbeta för inkludering och ett öppet samhälle? Kom och dela dina erfarenheter och få med dig kunskap och verktyg för framtiden. Dagarna vänder sig till dig som ideell eller anställd medarbetare i kyrkan eller frivilligorganisation.

Programmet är under utformning och släpps i januari 2019.

Tider:

Onsdag 3 april kl. 9.00–17.30
Torsdag 4 april kl. 9.00–16.00

Plats:

Immanuelskyrkan, Stockholm

Kostnad:

Deltagaravgiften är 500 kr om du anmäler dig senast 15 februari, därefter 600 kr t.o.m. sista anmälningsdag 13 mars.

Arrangörer:

Dagarna arrangeras av Sveriges Kristna Råd, i samarbete med Bilda och Sensus.

Inbjudan som PDF