Till Älvsbyn söker EFS och Svenska kyrkan en präst, heltid tillsvidare, fr.o.m. september 2018

EFS-föreningarna i Älvsbyn, Vidsel och Vistträsk söker tillsammans med Älvsby församling en präst för det gemensamma uppdraget att föra ut evangeliet i Älvsby församling. EFS föreningarna har tillsammans ca 115 medlemmar, tillsammans äger och driver de även sommargården Lillstrand några kilometer från Älvsbyn som ligger naturskönt intill Lillkorsträsket. Samverkan mellan församlingen och EFS har fördjupats de senaste åren och samverkan sker inom ramen för ett samarbetsavtal.

Tjänsten

Tjänsten är delad så att 50% är förlagd till EFS föreningarna med fokus på helger samt 50% till Älvsby församling där fokus ligger på veckoverksamhet.

EFS-föreningarna bär på en längtan att nå ut med evangeliet till sina medmänniskor och vill förnya sig i detta uppdrag. Dina arbetsuppgifter är att i samarbete med föreningarnas styrelser och programråd planera och genomföra gudstjänster, samt bidra med undervisning, och utveckling av utåtriktat arbete. I EFS Älvsbyn är en ganska stor andel av de gudstjänstfirande nysvenskar. Arbetet med nyanlända är därför en levande del av verksamheten.

Älvsby församling är till ytan lika stor som Älvsbyns kommun. Församlingen har ca 6300 kyrkotillhöriga. I församlingen finns två kyrkor, i Älvsbyn och i Vidsel. Tjänstgöringen är huvudsakligen förlagd till vardagar med kyrkliga handlingar och annan vuxenverksamhet.

Du kommer att ingå i arbetslaget i Älvsby församling samt vara en del av kollegiet i EFS Norrbotten. Som anställd i EFS Norrbotten deltar du i regionens gemensamma arbete med konfirmations- och uppföljningsläger samt i gemensam fortbildning för präster och konsulenter.

Behörighet

Du som söker är prästvigd med behörighet till tjänst inom EFS/Svenskakyrkan. Du har körkort och tillgång till bil.

Upplysningar

För mer information om tjänsten, kontakta

Henrik Näslund, reg. missionsledare EFS Norrbotten, tel 0920-26 49 91, 070-300 85 22.

Stefan Nordström, facklig representant, Vision ekumeniska, 073-541 77 82.

Anna-Karin Thorngren Bergman, kyrkoherde Älvsbyn, 0929-149 07, 070-335 88 40, www.svenskakyrkan.se/alvsby.

Löne- och anställningsvillkor enligt branschavtal och löneavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer – Vision. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Utdrag ur belastningsregistret

I vårt arbete med att vår verksamhet skall vara en trygg miljö för barn och ungdomar tillämpar vi Lagen om registerkontroll (2013:852).

Det innebär att den vi erbjuder anställning i EFS Norrbotten har skyldighet att uppvisa ett utdrag ur Belastningsregistret.

Tillträde

Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till

EFS Norrbotten, Box 942, 971 28 LULEÅ,

alternativt henrik.naslund@efsnorrbotten.nu. Din ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 1 juli.