Tillväxt och nyplanteringsakademin

Tillväxt- och nyplanteringsakademin  är en lärandegemenskap där ledargrupper från församlingar och föreningar får hjälp att söka Gud för framtiden, formulera sin vision, sina mål och delmål.

Upplägg

Akademin är tvåårig och innefattar fem träffar, en träff per termin (lördag-söndag). En av träffarna är i London där vi gör studiebesök i olika församlingar. Ett sammanhang kan komma in i lärandegemenskapen när som helst och är då kvar i två år. Det är inte möjligt att vara med under delar av cykeln, utan fem träffar i rad förväntas av alla grupper. Ledarteamet bör vara mellan fyra och åtta personer. Det är inte nödvändigt att det är samma personer varje gång, men det är givetvis nödvändigt att viss kontinuitet finns. 

Var?

Akademin erbjuds för närvarande på två platser i Sverige. TNA norr i Skellefteå v 6 och v 39 och TNA mitt i Uppsala v 11 och v 42. 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men ni betalar era egna resor, mat och boende. Bidrag kan sökas från respektive distrikt.

Kontakt:

TNA norr:
Henrik Näslund henrik.naslund@efsnorrbotten.nu, 0730-41 87 23
Ingrid Lundström ingrid.lundstrom@efs.nu, 073-833 08 87

TNA mitt:
Jonas Hallabro jonas.hallabro@gmail.com, 072-307 54 01
Ingrid Lundström ingrid.lundstrom@efs.nu, 073-833 08 87

”För oss fanns viljan till förnyelse innan, men TNA har hjälpt oss att vidga våra tankesätt och har gett oss inspiration att tänka nytt, gett oss nya verktyg och en tro på att det är möjligt!” Anders Bellander, EFS Hortlax