Vi längtar efter…

…att nå fler av dagens unga och hjälpa dem växa i tro. Vi vill att alla vi möter blir sedda, uppmuntrade och engagerade. Att verksamheterna i veckan och gudstjänsten på söndagen ska vara en naturlig helhet.

Därför söker vi nu en ungdomspräst eller ungdomspedagog – alternativt en ungdomsledare – för att utveckla vårt arbete med ungdomar, tweens, barn och familjer.

Om tjänsten

Tjänsten innebär att du ansvarar för ungdoms- och barnverksamheten i kyrkan, samt de ledare som är engagerade i den. Speciellt fokus ligger på ungdomar och tweens, alltså åren innan tonåren.

I nuläget har vi en tonårsgrupp med ungdomar från konfirmandåldern och uppåt, en scoutgrupp från 7 år med en härlig lägerplats, små & stora för föräldrar med små barn, samt söndagsskola som samlas under gudstjänsttid. Samtidigt förändras ungdomars och familjers vanor, så utveckling av verksamheten är en viktig del av tjänsten.

Arbetslaget i Västrabo består även av präst, kantor, vaktmästare och administratör. I kyrkan finns också många ideellt engagerade. Tjänsten är på 100 % med tillträde 1 augusti 2015 eller efter överenskommelse.

Om Västrabo och EFS

Västrabokyrkan ligger på Väster i Växjö och är sedan 35 år tillbaka en samarbetskyrka mellan EFS i Växjö och Svenska kyrkan i Växjö. EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med 14 500 medlemmar och 335 föreningar över hela landet. Lekmannaengagemang, mission och vardagskristendom är tre av ledorden för EFS.

Om dig

Du är bra på att se och möta, uppmuntra och engagera människor. En god ledare med idéer och förmåga att leda andra ledare.

  • Har du en prästutbildning erbjuder vi dig en tjänst som ungdomspräst, där du även kan ansvara för gudstjänster.
  • Har du en pedagogisk utbildning av någon typ erbjuder vi dig en tjänst som ungdomspedagog.
  • Saknar du detta kan du arbeta som ungdomsledare (då är bibelskola, fritidsledarutbildning eller liknande en viktig merit).

Ansökan och mer information

Kontakta
Anders Runesson, ordförande i EFS i Växjö/Västrabokyrkan, 070-289 38 11, eller
Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare för EFS i Sydöst-Sverige, 070-560 01 01,
för att få veta mer.

Facklig representant är distriktskonsulent Elin Redin, 0470-262 48, 072-744 10 87.

Din ansökan skickar du helst via e-post till sydost@efs.nu, eller till EFS i Sydöst-Sverige, Arabygatan 44, 352 36 Växjö. Skriv “Präst, Västrabo” så att det framgår tydligt.

Sista ansökningsdag är 1 juni 2015.

Vi ser fram emot att höra av dig!