Ungdomspräst till Carlskyrkan och Tomtebo i Umeå (100%)

Till Carlskyrkan söker vi en ungdomspräst för att fortsätta utveckla ungdomsarbetet. Vi står också inför en nysatsning med planer för en ny kyrkbyggnad på Tomtebo, och där vill vi bl.a. förstärka vuxenarbetet med gudstjänster, hemgrupper och kurser.

Som ungdomspräst i Carlskyrkan (75 %) kommer du att ha som huvuduppgift att ansvara för att leda den övergripande ungdomsverksamheten, tillsammans med andra konsulenter, musiker, präst och ideella ledare. På Tomtebo (25 %) kommer du att ha som huvuduppgift att bygga och utveckla gemenskapen i kyrkan och i området, tillsammans med anställda, förtroendevalda och EFS-föreningen på Tomtebo.

Till dina arbetsuppgifter hör: KyrkUG (Ungdomsgård), HiCk (Tonårsgrupp), gudstjänster och dop, stödja hemgruppsarbetet, konfirmandarbete (läger), handleda ungdomsteam och scoutverksamhet.

Dessutom kan det bli aktuellt med KRIK och att stödja arbete med ensamkommande flyktingungdomar. Delar av tjänsten utgörs även av arbete med EFS Västerbottens gemensamma verksamhet i form av t.ex. läger.

Du bör vara välgrundad i den kristna tron, självgående men också gilla att samarbeta med andra, och se andra växa som människor, i tro och in i olika uppgifter. Du bör vara prästvigd, medlem i Svenska kyrkan och ha god kännedom om EFS och Salt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Carlskyrkan vill vara en kyrka där människor hittar en gemenskap, kommer till tro på Jesus och formas av honom och hans sätt att vara. Carlskyrkan är en samarbetskyrka (Carlskyrkans EFS-förening och Ålidhems församling).

Upplysningar om tjänsten lämnas av Mats Bohman (präst/arbetsledare) 072-539 11 49,

Lotten Markström (personalhandläggare EFS Västerbotten) 090-12 58 17, Senitha Olsson (facklig representant för Vision ekumeniska) 070-232 00 39. För information se även webbplatserna www.carlskyrkan.nu och www.efsvasterbotten.se

Tjänsten är en projekttjänst som ungdomspräst under perioden 15 augusti 2017 till 15 augusti 2018, och kan leda till en eventuell förlängning och tillsvidareanställning. För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt. Ange löneanspråk.

Sänd din ansökan senast 13 juni 2017 till Lotten Markström, EFS Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå eller via mejl lotten.markstrom@efsvasterbotten.se .