Utbildning

EFS internationella mission arbetar utifrån tre prioriterade områdena: Jesus förnyar, Jesus utrustar och Jesus helar.

 

Jesus utrustar

– vi utbildar för helhet

För att missionsarbetet ska ha en stabil grund behövs utbildning med en helhetssyn på människan. Ökad kunskap och utbildning leder till bättre förutsättningar för människor att själva forma sina liv och ta vara på de resurser de har. Utbildning inom teologi, ledarskap, hälso- och sjukvård med mera har till syfte att tjäna hela människan.

 

  • Länk till utbildningsprojekt
  • Vittnesbörd om utbildning