Vikarierande Organisationssekreterare, till EFS kansli i Uppsala (50%)

Tjänsten är placerad på Sverigeavdelningen och underställd dess avdelningschef under perioden december 2019 – december 2020. Arbetet innebär nära samarbete med missionsföreståndaren.

Som organisationssekreterare kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara:

  • att ansvara för administrationen kring EFS styrelses sammanträden med upprättande av föredragningslista, sammanställning av handlingar, uppföljning mm.
  • att bistå missionsföreståndaren i planering av styrelsesammanträden
  • att vara sammanhållande länk mellan presidiet, missionsföreståndaren och övriga tjänstemän i styrelseförberedande arbete
  • att vara EFS styrelses ordinarie sekreterare vid helgsammanträden, samt årsmötessekreterare
  • underhåll av PM för styrelsens olika underorgan
  • att tillsammans med presidiet och missionsföreståndarens sekreterare förbereda årsmötet

Du bör ha en administrativ utbildning eller motsvarande erfarenhet och en god organisatorisk förmåga samt förmåga att samordna. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig väl i skrift. Du tycker om att ge service och har öga för detaljer. God kännedom om EFS är nödvändig. Kännedom om den förtroendevalda strukturen i EFS är meriterande.

För tjänsten gäller lön och anställningsvillkor enligt avtal mellan Arbetsgivaralliansen och Vision. Tillträde snarast möjligt men gärna fr.o.m. december 2019. Tillsättning och urval sker löpande. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Upplysningar om tjänsten lämnas av operativ verksamhetsledare för Sverigeavdelningen Rebecka Cada, Tfn 0721-580 231, 018-430 25 31.

Facklig representant för Vision Ekumeniska är Stefan Nordström, 073-541 77 82,

Ansökan med meritförteckning sänds till:

EFS, Linnea Olsson, Box 23001, 750 23 Uppsala

eller via e-post linnea.olsson@efs.nu

EFS vision är människor och samhällen förvandlade av Jesus. EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på den personliga tron, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vi lägger stor vikt vid varje människas behov av en personlig tro på Jesus Kristus och betonar enskilda människors möjlig­heter att växa och utvecklas i tron. Vi vill verka för en kyrka som bärs av de mångas engagemang och delaktighet