1899

Hela Bibeln färdig på oromospråket i översättning av O Nesib och A Ganno.