En massiv gräshoppsinvasion i östra Afrika hotar att leda till

svält.

Corona

sprids dessutom ohämmat när möjlighet till handtvätt och rent vatten saknas. Behoven på sjukhus och i flyktingläger är akuta och eskalerande.

EFS ger nu utökad nödhjälp till de drabbade områdena. Var med och älska din nästa!

Swisha din gåva till 900 99 03 eller ge via bankgiro 900-9903, skriv KATASTROF i meddelandet.

Situationen i korthet

Läget i hela världen har förändrats drastiskt sedan utbrottet av Covid-19. I Indien har samhällsnedstängningen inneburit stora påfrestningar, framförallt för den fattigare delen av befolkningen. Mängder av människor kan inte söka den vård de behöver.

I Östafrika hotar även en historiskt massiv gräshoppsinvasion matförsörjningen. Många saknar både rinnande vatten och tvål och sjukhusen saknar ofta skyddsutrustning för att klara av en epidemi av det slag som nu befaras. Läget är kritiskt för ett redan skört samhälle.

Etiopien

Aira sjukhus

Behovet av skyddsutrustning som bl.a. handskar, masker, ansiktsvisir, desinfektion och skyddsförkläden är akut. Antalet patienter har sjunkit drastiskt på grund av rädsla för smitta av Covid-19, vilket innebär att sjukhuset riskerar att inte ha råd att betala löner till sina anställda.

Var med och älska din nästa! För 45 kr kan du bidra med en förpackning handsprit till sjukhuset i Aira.

Somalia

Mobil klinik

Bristen på rent vatten och hygienartiklar i somaliska internflyktingläger innebär en ökad risk för smittspridning av Covid-19. EFS samarbetspartner Warsan distribuerar sanitetsprodukter som tvål, handsprit och vattenreningstabletter samt medicinsk utrustning.

Var med och älska din nästa! För 120 kr kan du ge bort 100 stycken tvålar för att hindra smittspridning.

Indien

Padhar sjukhus

Trots många lediga vårdplatser har nedstängningen av det indiska samhället lett till en drastisk minskning av patienter. Detta gör att att Padhar sjukhus riskerar att inte längre ha råd att betala ut personalens löner.

Var med och älska din nästa! För 2 900 kr kan du ge en sjuksköterska lön i en månad. För en läkare är summan 11 900 kr.

”Vi förutspår det värsta. Skadorna som gräshopporna för med sig är värre än vad vi kunnat tänka oss.”

Deed Jaldessa, verksamhetsledare inom DASSC – Mekane Yesus-kyrkans biståndsgren

"Jag har förlorat allt"

Bonden Abdi Osman är ett av offren för den massiva gräshoppsinvasionen. Hans majsåker blev totalförstörd och nu bevittnar han även en markant stegring av livsmedelspriser.

Läs mer på Dagen.se

En enda gräshoppa kan bli en farsot

Varför är gräshoppsinvasionen så allvarlig? Ökengräshoppan är vanligtvis ensamlevande men har en unik förmåga att ändra beteende. Under gynnsamma förhållanden bildar den enorma svärmar som förstör allt i dess väg.

Läs mer på BBC (på engelska)

Gåvor till EFS katastrofinsatser kan ge möjlighet till skattereduktion. Läs mer på efs.nu/skattereduktion eller ring EFS givarservice (018–430 25 00).

Swish: 900 99 03
Bankgiro: 900-9903

Skriv KATASTROF i meddelandet.

Köp ett gåvobevis

Uppvakta någon med en gåva som kan rädda liv.