Ändrade mötesformer och större plats för samtalen under EFS konferens

19-21 maj är det dags för EFS och Salts årsmöteskonferens 2023, som i år hålls i Umeå Energi Arena.

Nytt för årets konferens är att det i samband med EFS årsmöte kommer att ges plats för visionerande samtal om hur EFS kan nå nya generationer med evangeliet.

– Vår förhoppning är att det blir fler möten människor emellan än tidigare. Att demokratin inte blir en nödvändig del i helheten utan något som berör och engagerar, och givetvis att gudstjänster och seminarier gör att du på alla sätt får känna att du reser hem rik, säger EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem.

Sedan 2020 har EFS på olika sätt använt systemet VoteIT som stöd för årsmötet. De digitala möjligheterna har öppnat upp för fler att delta och nya ombud att uttala sig. Vi har lärt oss mycket och sett en positiv utveckling av EFS demokrati. Detta vill vi ta med oss in i framtiden genom att kombinera det digitala med det fysiska mötet i en förhoppning att ta vara på det bästa av båda världar, fortsätter Kerstin Oderhem.

Temat för konferensen är ”Växa i lärjungaskap – ni ska få kraft…” och under dagarna kommer det att finnas flera möjligheter att inspireras av ämnen som evangelisation och andlig tillväxt. Gudstjänsterna under konferensen kommer att bjuda på predikningar av bland andra Tomas Sjödin, Annahita Parsan och Kerstin Oderhem. EFS förhoppning är att det ska bli en helg där man tillsammans kan växa i tro och hitta vägar för rörelsens framtid.

–  Förhoppningen är att helgen ska genomsyras av hopp! Jesus har lovat oss att ”Ni skall få kraft …”. Det gällde de första lärjungarna och det gäller oss, säger Mats Lindberg, distriktsföreståndare för EFS Västerbotten som är värd för årsmöteskonferensen.