EFS årsmöte 6-10 maj 2024

 

EFS årsmöte 2024 kommer att hållas både fysiskt och med möjlighet att delta på distans – digitalt. Årsmötet kommer öppna 6 maj och avslutas som en del av årsmöteskonferensen i Örebro 10-12 maj. Se kallelse till årsmötet här!

Upplägget av årsmötet kommer att utformas under höst 2023 och tidig vår 2024. Hemsidan kommer löpande uppdateras med korrekt information för 2024 men i nuläget ligger mycket information kvar om årsmötet 2023.

Hybridmöte – både digitalt och fysiskt

Sedan årsmötet 2020 har EFS på olika sätt använt systemet VoteIT som stöd för årsmötet. De digitala möjligheterna har öppnat upp för fler att delta och nya ombud att uttala sig. Vi har lärt oss mycket och sett en positiv utveckling av EFS demokrati. Detta vill vi ta med oss in i framtiden genom att kombinera det digitala med det fysiska mötet i en förhoppning att ta vara på det bästa av båda världar.

EFS årsmöte 2023 har utformats utifrån följande fem ledord:

  • Delaktighet
  • Levande
  • Nyskapande
  • Professionellt
  • Vänlighet i bemötandet

Även i år kommer vi använda digitala verktyg för att genomföra EFS årsmöte.

Viktiga datum inför årsmötet 2023

Använd inte denna – visas inte
24 april: Årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan
26 april: Sista dag att registrera ombud

Processen av fullmakter och fullmaktsgranskning har ersatts av en ombudsregistrering. En länk för att registrera vem som representerar din förening skickas ut till din ordförande via e-post. I mejlet står det hur många ombud din förening har rätt att anmäla.

OBS. För att kunna rösta i systemet VoteIT behöver varje ombud dels ha en personlig e-postadress, samt ha tillgång till en enhet med webbläsare (smarttelefon, surfplatta eller dator). För varje ombud ska du registrera förnamn, efternamn, e-postadress, födelseår.

I ombudsanmälan anges också ersättare och deras e-postadress. Ersättare får tillgång till systemet (läs- och yttranderättigheter) genom inbjudan. Om en någon ersätter ett ombud behöver ersättaren meddela detta för att få tilldelas röstbehörighet i VoteIT. Kontakta  i så fall ombud@efs.nu

8 maj: Årsmötesskolan öppnar i VoteIT

Runt den 8 maj kommer alla ombud som registrerats av föreningar få ett mejl med inbjudan att skapa en användare i VoteIT. Registrerade ombud får genom att använda mejlet rättighet att läsa, samtala och när årsmötet inleds lägga förslag och rösta. Ersättare får rättighet att läsa och samtala. Om du inte är ombud kommer det gå att själv registrera sig för att få läsrättigheter. Som EFS-medlem kan du också höra av dig till ombud@efs.nu om du vill få rätt att yttra dig (skriva) i VoteIT.

Vi vill uppmuntra alla föreningar att gemensamt titta på underlag och videor i VoteIT  inför årsmötet i god tid innan mötet startar.

15 maj: EFS årsmöte öppnas textbaserat i VoteIT

EFS årsmöte pågår från måndag 15 maj kl 15.00 textbaserat i VoteIT. Alla ombud och intresserade deltar i årsmötet hemifrån via systemet. 

19 maj: EFS årsmöte avslutas med ett hybridmöte

10.00-11.30 Samtalsforum kring hur vi når unga generationer med evangeliet.

13.00-17.00 EFS årsmöte. Deltagande antingen på plats i Umeå eller via videomöte i Zoom.

Vi tror samtidigt på styrkan i att föra samtal i samma rum och vill uppmuntra alla ombud som har möjlighet att delta på plats i Umeå under fredagen.

Upplägg EFS årsmöte 2023

Använd inte denna – visas inte
8 maj: Årsmötesskolan öppnar i VoteIT

Runt den 8 maj kommer alla ombud som registrerats av föreningar få ett mejl med inbjudan att skapa en användare i VoteIT. Registrerade ombud får genom att använda mejlet rättighet att läsa, samtala och när årsmötet inleds lägga förslag och rösta. Ersättare får rättighet att läsa och samtala. Om du inte är ombud kommer det gå att själv registrera sig för att få läsrättigheter. Som EFS-medlem kan du också höra av dig till ombud@efs.nu om du vill få rätt att yttra dig (skriva) i VoteIT.

Vi vill uppmuntra alla föreningar att gemensamt titta på underlag och videor i VoteIT  inför årsmötet i god tid innan mötet startar.

Måndag 15 maj: EFS årsmöte öppnas textbaserat i VoteIT

15.00 Årsmötet öppnas

Diskussion och förslagsläggning på §2-18 påbörjas

19.00-21.00 Beslut på §2-6

Diskussion och förslagsläggning på §2-6 avslutas

Omröstning på §2-6

Från måndag kl 21 till torsdag kl 8 fortsätter diskussion och förslagsläggning på punkt 7-18 i VoteIT

16-17 maj: EFS årsmöte pågår textbaserat i VoteIT

Från måndag kl 21 till torsdag kl 8 fortsätter diskussion och förslagsläggning på punkt 7-18 i VoteIT

Torsdag 18 maj: Beslut §7-12. Forstatt diskussion §13-18

08.00-18.00 Beslut på §7-12

Diskussion och förslagsläggning på §7-12 avslutas

Diskussion och förslagsläggning på §13-18 fortgår.

18.00 Årsmötet ajourneras

Diskussion på kvarvarande punkter pausas.

Fredag 19 maj: EFS årsmöte avslutas med ett hybridmöte

10.00-11.30 Årsmötessamtal: Hur når vi unga generationer med evangeliet? (Endast för deltagare i årsmöteskonferensen)

13.00 Årsmötet återupptas som hybridmöte.
Deltagande antingen på plats i Umeå eller via videokonferens. Alla samtal sker live (från talarstol i plenum eller via videolänk). Alla omröstningar sker i VoteIT.

Vidare diskussion och förslagsläggning på punkt 13-15, ett ärende i taget.

ca 14.30 Omröstning på punkt 13-15 i VoteIT under fikapaus

ca 15.00 Vidare diskussion och förslagsläggning på punkt 16, ett ärende i taget.

ca 16.15 Omröstning på punkt 16 i VoteIT

ca 16.30 Behandling av punkt 17-19

ca 17.00 Årsmötet avslutas

För ombud

Om VoteIT

Support