EFS årsmöte 19 maj 2023

EFS årsmöte 2023 kommer att hållas både fysiskt och med möjlighet att delta på distans – digitalt. Här förklaras hur det går till.

Hybridmöte – både digitalt och fysiskt

Under två års tid har EFS haft årsmöten digitalt via plattformen VoteIT. De digitala möjligheterna har öppnat upp för fler att delta och nya ombud att uttala sig. Vi har lärt oss mycket och sett en positiv utveckling av EFS demokrati. Detta vill vi ta med oss in i framtiden genom att kombinera det digitala med det fysiska mötet i en förhoppning att ta vara på det bästa av båda världar. I praktiken betyder detta att delar av mötet kommer att behandlas helt textbaserat i VoteIT medan andra kommer att genomföras genom livedebatt i Umeå energi arena. Alla omröstningar kommer även 2023 att genomföras i VoteIT.

Som ombud kommer du att kunna välja mellan att vara fysiskt på plats eller att ansluta via din dator. För att kunna göra inlägg i debatten hemifrån kommer du att behöva ha en dator med både mikrofon och kamera. Därför vill vi uppmuntra er förening att välja ombud som ni tror kan hantera dessa förutsättningar på ett bra sätt.

Vi tror samtidigt på styrkan i att föra samtal i samma rum och vill uppmuntra alla ombud som har möjlighet att delta på plats i Umeå.

VoteIT – digitalt verktyg för årsmöte

För årsmötet 2023 kommer vi att använda oss av det digitala verktyget VoteIT, som är en erfaren leverantör av system för digitala årsmöten. De kommer att bistå med upplägg, teknisk support m.m. Digitaliseringen påverkar ombudsanmälan, hur fullmaktsgranskningen går till, samt hur diskussion, röstning, förslag och yrkanden kommer att ske under årsmötet.

EFS årsmöte

Support

Om VoteIT