EFS årsmöte 6-10 maj 2024

 

EFS årsmöte 2024 öppnas den 6 maj kl 19.30 med en livesändning i Zoom och avslutas den 10 maj med ett hybridmöte under EFS årsmöteskonferens i Örebro. Den 10 maj kl. 13.00  vid årsmötets avslutande del deltar man antingen på plats i Örebro eller digitalt i livesändning i Zoom.

På fredag förmiddag, kl 10.00-11.30 finns möjlighet att delta i ett förberedande årsmötessamtal där vi kommer få lyssna till vittnesbörd, utforska och samtala om den nya verksamhetsplanens fokusområden. Detta samtal går också att delta i digitalt.

 

Hybridmöte – både digitalt och fysiskt

Sedan årsmötet 2020 har EFS på olika sätt använt systemet VoteIT som stöd för årsmötet. De digitala möjligheterna har öppnat upp för fler att delta och nya ombud att uttala sig. Vi har lärt oss mycket och sett en positiv utveckling av EFS demokrati. Detta vill vi ta med oss in i framtiden genom att kombinera det digitala med det fysiska mötet i en förhoppning att ta vara på det bästa av båda världar.

EFS årsmöte 2024 kommer att utformas utifrån samma fem ledord som förra årets årsmöte:

  • Delaktighet
  • Levande
  • Nyskapande
  • Professionellt
  • Vänlighet i bemötandet

Även i år kommer vi använda digitala verktyg för att genomföra EFS årsmöte. EFS årsmöte 2024 pågår den 6 – 10 maj. Nytt för 2024 är att vi kommer testa att öppna årsmötet med en livesändning i Zoom kl 19.30. Styrelsens ordförande kommer då att förklara årsmötet för öppnat och gå igenom upplägget. Därefter öppnar omröstningen i punkt 2-6 kl 20-21.

 

Viktiga datum inför årsmötet 2024

Använd inte denna – visas inte
2 jan Dags att lämna in årsstatistiken

Årsstatistiken som alla EFS-föreningar och EFS-grupper ska lämna in ligger till grund för beräkningen av antalet ombud en förening får skicka till EFS årsmöte. Den 2 januari skickas en länk till statistikformuläret ut till alla ordföranden.

6 jan Sista dag att lämna in motioner till årsmötet

Motioner, med undantag för motioner rörande stadgeändring, ska vara EFS styrelse tillhanda senast fyra månader för årsmötet, dvs den 6 januari. Styrelsen ska publicera ett yttrande över varje sådan inlämnad motion senast fyra veckor innan årsmötet. Motioner skickas per post till EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala eller per e-post till hanna.dijkert@efs.nu.

Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS stadgar (§ 4.9):

  • Revisorerna
  • Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
  • Varje medlem i EFS (enligt § 3.2)  

 

3.2 Formerna för medlemskap i EFS är:

3.2.1 Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening, EFS-grupp eller annan förening enligt § 3.1.1, som är inrapporterad till EFS

3.2.2 Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS riks- eller distriktsorganisation.

15 jan Sista dag för inlämning av årsstatistik

Årsstatistiken som alla EFS-föreningar och EFS-grupper ska lämna in ligger till grund för beräkningen av antalet ombud en förening får skicka till EFS årsmöte. En länk till formuläret skickades ut den 2 januari till alla ordföranden.

6 feb Styrelsens proposition om stadgeändring publiceras

Om styrelsen vill lägga en proposition om stadgeändring eller om det inkommit motioner rörande stadgeändring ska dessa publiceras tillsammans med styrelsens yttrande på hemsidan senast tre månader före årsmötet, dvs den 6 februari.

Proposition = förslag som styrelsen vill lämna till årsmötet

Motion = förslag som förening eller enskild medlem vill lämna till årsmötet

16 februari Information om antal ombud skickas ut till alla EFS-föreningar och EFS-grupper

Årsstatistiken som alla EFS-föreningar och EFS-grupper har lämnat in ligger till grund för beräkningen av antalet ombud en förening får skicka till EFS årsmöte. Alla föreningar anslutna till EFS får nu information om hur många ombud just de kan skicka. Vill du veta hur beräkningen görs kan du läsa här.

25 mars: Ombudsregistreringen öppnar

Processen av fullmakter och fullmaktsgranskning har ersatts av en ombudsregistrering. En länk för att registrera vem som representerar din förening skickas ut till din ordförande via e-post. I mejlet står det hur många ombud din förening har rätt att anmäla.

OBS. För att kunna rösta i systemet VoteIT behöver varje ombud dels ha en personlig e-postadress, samt ha tillgång till en enhet med webbläsare (smarttelefon, surfplatta eller dator). För varje ombud ska du registrera förnamn, efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer.

I ombudsanmälan anges också ersättare med namn, e-postadress och mobiltelefonnummer. Ersättare får tillgång till systemet (läs- och yttranderättigheter) genom inbjudan. Om en någon ersätter ett ombud behöver ersättaren meddela detta för att få tilldelas röstbehörighet i VoteIT. Kontakta  i så fall ombud@efs.nu

8 april: Motioner till årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande över motionerna tillgängliga på hemsidan
14 april: Deadline för ombudsregistrering

Senast idag måste ombud anmälas via den länk till ombudsregistrering som har skickats ut till alla föreningsordförande. I mejlet står hur många ombud föreningen får skicka. Varje förening har också rätt att utse ett valfritt antal ersättare som kan träda in om ombudet får förhinder.

OBS. För att kunna rösta i systemet VoteIT behöver varje ombud dels ha en personlig e-postadress, samt ha tillgång till en enhet med webbläsare (smarttelefon, surfplatta eller dator). För varje ombud ska du registrera förnamn, efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer.

I ombudsanmälan anges också namn på ersättare ned e-postadress och mobiltelefonnummer. Ersättare får tillgång till systemet (läs- och yttranderättigheter) genom inbjudan. Om en någon ersätter ett ombud behöver ersättaren meddela detta för att få tilldelas röstbehörighet i VoteIT. Kontakta  i så fall ombud@efs.nu

15 april: Årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan
29 april: Årsmötesskolan öppnar i VoteIT OBS! Prel datum

Runt den 29 april kommer alla ombud som registrerats av föreningar få ett mejl med inbjudan att skapa en användare i VoteIT. Registrerade ombud ges rättighet att läsa, samtala, lägga förslag och rösta. Ersättare får rättighet att läsa och samtala. 

Om du inte är ombud kommer det gå att själv registrera sig för att få läsrättigheter. Som EFS-medlem kan du också höra av dig till ombud@efs.nu om du vill få rätt att yttra dig (skriva) i VoteIT.

Vi vill uppmuntra alla föreningar att gemensamt titta på underlag och videor i VoteIT  inför årsmötet i god tid innan mötet startar.

6 maj: EFS årsmöte öppnas live i Zoom med omröstning i VoteIT

EFS årsmöte öppnas måndag 6 maj kl 19.30 i en livesändning i Zoom. Alla ombud och ersättare ska ha fått en personlig länk till Zoom-mötet skickad till sin e-postadress.  Under livesändningen finns möjlighet att lämna eventuella förslag i punkt 2-6 i VoteIT. Efter livesändningen är det dags för den första omröstningsperioden i VoteIT. Kl 20-21 kan du som är registrerad som ombud rösta i punkt 2-6.

 

7-9 maj Årsmötet pågår i VoteIT

Årsmötet fortsätter sedan i VoteIT. Årsmötet ajourneras varje kväll och återupptas sedan på morgonen enligt nedanstående schema. Ajourneringen nattetid är av säkerhetsskäl. 

Mån 6 maj: Årsmötet öppnar 19.30 i Zoom. Kl 20-21 öppet för omröstning i punkt 2-6. Årsmötet ajourneras kl 21.00

Tis 7 maj: Årsmötet återupptas i VoteIT kl 08.00 – 21.00 för förslag, samtal och frågor i punkt 7-19.

Ons 8 maj: Årsmötet återupptas i VoteIT kl 08.00 – 21.oo för förslag, samtal och frågor i punkt 7-19.

Tors 9 maj: Årsmötet återupptas i VoteIT kl 08.00 – 16.00 för förslag, samtal och frågor i punkt 7-19. Omröstning i punkt 7-  12 kl 16.00 – 20.00. Årsmötet ajourneras sedan till 10 maj kl 13.00.

Fre 10 maj: Årsmötet återupptas i Örebro kl 13.00. Möjlighet finns att delta digitalt.

 

10 maj: EFS årsmöte avslutas med ett hybridmöte

Årsmötet återupptas kl 13.00 i Örebro. Möjlighet finns att delta via Zoom. Under denna del av årsmötet kommer omröstning ske i två olika omgångar, först punkt 13- 15, därefter punkt 16-19. Exakt tidsangivelse är inte möjlig att ge, utan detta anges av årsmötespresidiet under mötets gång.

EFS uppmanar så många som möjligt av ombuden att komma till Örebro då det gagnar samtal och beslut.

Upplägg EFS årsmöte 2024

Använd inte denna – visas inte
29 april: Årsmötesskolan öppnar i VoteIT OBS! Prel. datum

Runt den 29 april kommer alla ombud som registrerats av föreningar få ett mejl med inbjudan att skapa en användare i VoteIT. Registrerade ombud får genom att använda mejlet rättighet att läsa, samtala och när årsmötet inleds lägga förslag och rösta. Ersättare får rättighet att läsa och samtala. Om du inte är ombud kommer det gå att själv registrera sig för att få läsrättigheter. Som EFS-medlem kan du också höra av dig till ombud@efs.nu om du vill få rätt att yttra dig (skriva) i VoteIT.

Vi vill uppmuntra alla föreningar att gemensamt titta på underlag och videor i VoteIT  inför årsmötet i god tid innan mötet startar.

Måndag 6 maj: EFS årsmöte öppnas kl 19.30 med livesändning i Zoom

EFS årsmöte öppnas måndag 6 maj kl 19.30 i en livesändning i Zoom. Alla ombud och ersättare ska ha fått en personlig länk till Zoom-mötet skickad till sin e-postadress.  Under livesändningen finns möjlighet att lämna eventuella förslag i punkt 2-6 i VoteIT. Efter livesändningen är det dags för den första omröstningsperioden i VoteIT. Kl 20-21 kan du som är registrerad som ombud rösta i punkt 2-6.

6-9 maj: EFS årsmöte pågår textbaserat i VoteIT

Årsmötet fortsätter i VoteIT enligt nedan. Årsmötet ajourneras varje kväll och återupptas sedan på morgonen av säkerhetsskäl.

Mån 6 maj: Årsmötet öppnar 19.30 i Zoom. Kl 20-21 öppet för omröstning i punkt 2-6. Årsmötet ajourneras kl 21.00

Tis 7 maj: Årsmötet återupptas i VoteIT kl 08.00 – 21.00 för förslag, samtal och frågor i punkt 7-19.

Ons 8 maj: Årsmötet återupptas i VoteIT kl 08.00 – 21.oo för förslag, samtal och frågor i punkt 7-19.

Tors 9 maj: Årsmötet återupptas i VoteIT kl 08.00 – 16.00 för förslag, samtal och frågor i punkt 7-19. Omröstning i punkt 7- 12 kl 16.00 – 20.00. Årsmötet ajourneras sedan till 10 maj kl 13.00.

Fredag 10 maj: Årsmötessamtal om den nya verksamhetsplanen

Vi vill se Människor och samhällen förvandlade av Jesus- så hur verkar vi för det fram till 2030? 

EFS nya verksamhetsplan har tre fokusområden. Under fredag förmiddag kl. 10.00-11.30 får vi tillsammans lyssna till vittnesbörd, utforska och samtala om dessa fokusområden. Du kan delta på plats i Örebro eller digitalt.

1. Utforska, växa i och förstärka: Sändning 

Allt mellan Sända och sändande

Jesus sa: Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21)

2. Utforska, växa i och förstärka: Bibelglädje

Allt mellan barnaskapets tillit och fördjupning

Jesus sa: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. (Matt 4:3)

3. Utforska, växa i och förstärka: Andliga hem 

Allt mellan köksbord och altarbord

Jesus sa: Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. (Joh 6:37)

 

 

Fredag 10 maj: EFS årsmöte avslutas med ett hybridmöte

Årsmötet återupptas kl 13.00 i Örebro. Möjlighet finns att delta via Zoom. Under denna del av årsmötet kommer omröstning ske i två olika omgångar, först punkt 13- 15, därefter punkt 16-19. Exakt tidsangivelse är inte möjlig att ge, utan detta anges av årsmötespresidiet under mötets gång.

EFS uppmanar så många som möjligt av ombuden att komma till Örebro då det gagnar samtal och beslut.

 

För ombud

Om VoteIT

Support