Salt – barn och unga i EFS

EFS vill verka för relationsbyggande och skapa arbetsformer och material som kan hjälpa människor att få del av evangeliet. En viktig kallelse är verksamhet för barn och ungdomar, t.ex. läger, samt stöd till trosförmedling inom familjen. Detta arbete utförs främst av EFS barn- och ungdomsorganisation Salt. 
– Ur EFS riktlinjer

 

2005 startade EFS egen barn- och ungdomsorganisation: Salt – barn och unga i EFS. Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

I Salts stadgar står det även: Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Vi ser det som vår kallelse att, liksom EFS, verka i Svenska Kyrkan samt att vara ekumeniskt öppna.

Exempel på vad Salt jobbar med: