Salt – barn och unga i EFS

Arbetet bland barn, ungdom och unga familjer är den viktigaste delen av vårt arbete. Att nå kommande generationer med evangeliet är en prioriterad målsättning för vårt uppdrag som missions- och väckelserörelse.
– Ur EFS programförklaring

 

2005 startade EFS egen barn- och ungdomsorganisation: Salt – barn och unga i EFS. Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

I Salts stadgar står det även: Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Vi ser det som vår kallelse att, liksom EFS, verka i Svenska Kyrkan samt att vara ekumeniskt öppna.

Projekt som Salt jobbar med: