Barn- och ungdomskonsulent till Sörbyakyrkan (100%)

Sörbyakyrkan i Antnäs är en samarbetskyrka där EFS och Svenska kyrkan samverkar. Sörbyadistriktet vill vara en gemenskap och växtplats med Gud i centrum för alla åldrar.

Du ingår i ett arbetslag bestående av samarbetskyrkopräst, diakon, musiker, barn- och ungdomskonsulent och husmor. Uppdraget är att tillsammans med samarbetskyrkans medlemmar bygga församling.

I tjänsten ingår ansvar för barn och familjearbete samt viss ungdomsverksamhet. Förutom arbete med verksamheter i Sörbyakyrkan så innefattar tjänsten även skolverksamhet, lägerverksamhet och viss medverkan i Gudstjänst.

Som en del i arbetslaget i Nederluleå församling ingår även till viss del tjänstgöring i övriga delar av församlingen. Som anställd i EFS Norrbotten deltar du i regionens gemensamma arbete med läger samt i gemensam fortbildning för präster och konsulenter.

Du som söker har pedagogisk kompetens och ett engagemang för barn och ungdom, har god kännedom om EFS/Svenska kyrkan och delar tro och värderingar. Du har körkort och tillgång till bil, stor vikt kommer att läggas på din personliga lämplighet.

Löne- och anställningsvillkor enligt Branschavtal och Löneavtal. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer – Vision.

Utdrag ur belastningsregistret, i vårt arbete med att vår verksamhet skall vara en trygg miljö för barn och ungdomar tillämpar vi Lagen om registerkontroll (2013:852).

Det innebär att den vi erbjuder anställning i EFS Norrbotten har skyldighet att uppvisa ett utdrag ur Belastningsregistret.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt för tjänsten.

Tillträde januari 2020 eller enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten kontakta:

Henrik Näslund, Missionsledare EFS Norrbotten tel 070-300 85 22 eller

Richard Asplund Biträdande kyrkoherde i Nederluleå församling, tel 0920-27 70 03.

Välkommen med din ansökan till:

EFS Norrbotten, Box 942, 971 28 LULEÅ. alt. henrik.naslund@efs.nu.

Din ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 8 december.