Barn- och Ungdomsledare (100%) i EFS Södertälje

Om tjänsten
Barn- och ungdomsledarens huvudansvar är att ansvara för och leda församlingens barn- och ungdomsarbete. Din uppgift är att verka för att de ungas kristna tro ska växa och att inspirera dem till att dela tron till andra människor. I denna tjänst har du också ansvar för att leda och att utrusta nya ledare i barn- och ungdomsarbetet.

Huvudarbetsplats är föreningsgården Lindängen, som ägs av EFS missionsförening i Södertälje, där vi även kan erbjuda en tjänstebostad.

EFS Missionsförening i Södertälje är sedan många år samarbetskyrka i Östertälje församling/Hagabergsdistriktet som ingår i Södertälje Pastorat.

Vi vill verka för en kyrka som bärs av mångas engagemang och delaktighet. EFS vision är ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”.

Arbetsuppgifter:
Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med våra ideella ledare för våra inarbetade grupper:

 • Ungdomsgrupp (UG)- huvudledare och ansvar för planering, undervisning och genomförande. Ledarutbildning och konfirmander- delat huvudansvar för planering, undervisning och genomförande. För scoutledarna har du en stöttande funktion.
 • Läger är en stor del av tjänsten: Konfirmand, UG och scouter. Delta i planering och genomförande.
 • Stötta ledarna för söndagsskola och scouter.
 • Du har också möjlighet att ta initiativ till någon ny grupp.

Dessutom ingår:

 • Skolkontakter. Planera och genomföra i samarbete med grundskola.
 • Rekrytera och fortbilda ledare för barn- och ungdomsverksamheten.
 • Delta i sammanträden t.ex. med styrelsen för Salt, EFS Barn- och Ungdomsorganisation.
 • Delta i arbetslagets gemensamma träffar och EFS Mittsveriges medarbetardagar.
 • Administrativa uppgifter som att sammanställa statistik, posthantering, annonsering mm

Vi söker dig som

 • Har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
 • Har en god förmåga att arbeta självständigt och kunna samarbeta med andra.
 • Har erfarenheter av att planera, organisera och genomföra barn- och ungdomssamlingar och läger i församling eller liknande.
 • Vill arbeta utifrån EFS och församlingens vision.
 • Har förmåga att ta egna initiativ och är kreativ.
 • Har en god förmåga att lyssna, kommunicera och samarbeta med både anställda och ideella.
 • Vill och har förmåga att utrusta och engagera nya ideella ledare.
 • Önskvärt är att du har en eftergymnasial utbildning i ledarskap, pedagogik eller motsvarande.

Övriga upplysningar

Tjänsten är en tills vidare anställning på 100%. Provtjänstgöring i 6 mån. Tillträdesdag 1 augusti 2021. För tjänsten gäller lön och anställningsvillkor enligt gällande avtal mellan Arbetsgivaralliansen och bl.a. Vision.

Kontaktuppgifter och ansökan

Skicka din ansökan till maritmossberg@gmail.com
Facklig representant för Vision Ekumeniska är Stefan Nordström 073-541 77 82, stefan.nordstrom@fv.vision.se.

För mer information- kontakta:
samarbetskyrkopräst Karen Martens
tel:070-397 11 83, e-post karen.martens@svenskakyrkan.se eller
EFS missionsförenings ordförande i Södertälje Marit Mossberg tel: 070-299 29 18, e-post maritmossberg@gmail.com

Skicka in din ansökan senast 15 april