Be digitalt med EFS och Salt

På söndagskvällar mellan klockan 20–21.00 kommer EFS och Salt fortsätta att be för vår rörelse och dess framtid.

EFS och Salt kommer att fortsätta att kalla till bön under året 2022. Vi träffas digitalt på söndagarna kl.20.00. Det är förbönsgruppen för årskonferensen 2022 som leder samlingarna. Vi önskar fördjupa och stärka det bönearbete som redan pågår inom Salt och EFS. Vi kommer vissa gånger bjuda in gäster/ledare från rörelsen som delar med sig av sina lokala och regionala böneämnen.

Bönen är öppen för alla som vill delta, så varmt välkommen att vara med. Du hittar oss på efs.nu/be eller att klicka på länken inunder.

Klicka här för att ansluta till samlingen via Google Meet