Be digitalt med EFS och Salt under 40 dagar

På söndagskvällar mellan klockan 20–21.00 kommer EFS och Salt fortsätta att be för vår rörelse och dess framtid. Fr.o.m. 17/4 – 25/5 så har vi 40-dagars bön varje kväll kl.20.00

EFS och Salt kommer att fortsätta att kalla till bön under året 2022. Vi träffas digitalt på söndagarna kl.20.00. Det är förbönsgruppen för årskonferensen 2022 som leder samlingarna. Vi önskar fördjupa och stärka det bönearbete som redan pågår inom Salt och EFS. Vi kommer vissa gånger bjuda in gäster/ledare från rörelsen som delar med sig av sina lokala och regionala böneämnen.

Under perioden 17 april – 25 maj har vi något som vi kallar för 40-dagars bön. Det innebär att vi under 40 dagar ber speciellt för den kommande årskonferensen i Helsingborg. Vi träffas digitalt varje kväll kl. 20-21.00. Vissa kvällar kommer vi ha en gäst som på något sätt är engagerad i årskonferens för EFS och Salt.

Bönen är öppen för alla som vill delta, så varmt välkommen att vara med. Du hittar oss på efs.nu/be eller att klicka på länken inunder.

Klicka här för att ansluta till samlingen via Google Meet