Be digitalt med EFS och Salt – paus under sommaren

På söndagskvällar mellan klockan 20–21.00 kommer EFS och Salt fortsätta att be för vår rörelse och dess framtid. Bönen pausas fr.o.m. 26 juni till 31 juli. Återstart den 7 augusti.

EFS och Salt kommer att fortsätta att kalla till bön under året 2022. Vi träffas digitalt på söndagarna kl.20.00. Det är förbönsgruppen för årskonferensen 2022 som leder samlingarna. Vi önskar fördjupa och stärka det bönearbete som redan pågår inom Salt och EFS. Vi kommer vissa gånger bjuda in gäster/ledare från rörelsen som delar med sig av sina lokala och regionala böneämnen.

Under sommaren, från och med 26 juni till 31 juli pausas bönen. Återuppstart igen den 7 augusti. 

Bönen är öppen för alla som vill delta, så varmt välkommen att vara med. Du hittar oss på efs.nu/be eller att klicka på länken inunder.

Klicka här för att ansluta till samlingen via Google Meet