Välkommen till bönedygn med EFS och Salt

Vi välkomnar alla över hela vårt land som ber för Salt och EFS att komma samman till ett dygn av bön.

Tillsammans möts vi för att söka Gud i bön, utrustas och nätverka med varandra till inspiration, uppmuntran och uthållighet. 8-9/5 på Vekhyttegården, 716 93, strax utanför Örebro.  

 

 

Välkommen att be med oss

Här hittar du våra aktuella gemensamma bönesatsningar. 

Från påskdagen den 31 mars fram till torsdag 9 maj ber vi varje dag för EFS och Salts årsmöteskonferens kl 20.00–21.00. Varje veckodag har ett eget bönetema, men självklart får man även be för annat än huvudtemat. Teman och böneämnen för varje veckodag finns här.

Du deltar digitalt genom att ansluta till samlingen via Google Meet. Vill du vara med och leda bönen någon dag? Ta i så fall kontakt med Tea Gustavsson, tea.gustavsson@efs.nu eller ring 073-856 94 30.