Välkommen att be med oss

Här hittar du våra aktuella gemensamma bönesatsningar. Du deltar digitalt genom att ansluta till samlingen via Google Meet.

Bön för EFS och Salt varje söndag kl. 20.00