Välkommen att be med oss

Här hittar du våra aktuella gemensamma bönesatsningar.

Du deltar digitalt genom att ansluta till samlingen via Google Meet.

Just nu:

40-dagarsbön för EFS och Salts årskonferens

Från och med påskdagen den 4 april till årskonferensens början den 13 maj pågår en 40-dagars bön. Alla samlingar hålls dagligen kl. 18.00 och leds av personal från EFS och Salt.

Strategisk bön under årskonferensen

Den strategiska bönen är en del av bönetjänsten och pågår dagtid under hela konferensen. Du deltar genom att boka upp dig för bön i en eller flera timmar i vår bönekalender.

Vill du dela något med förbönsgruppen för årskonferensen?

Vill du meddela något eller har ett tilltal från vår Herre, kan du mejla det till konferensbon@efs.nu.