EFS Norrbotten – Dokument för ideella föreningar

Resa och arvode

Följande dokument gäller dig som inte är anställd men som har rätt till reseersättning eller har en överenskommelse gällande utbetalning av arvode:

Reserakning bilresa

UnderlagArvodering

Logotype

Här finns också EFS Norrbottens Logotype i olika utföranden:

EFS Norrbotten Logotype Blå

EFS Norrbotten Logotype Grå

EFS Norrbotten Logotype Vit

Föreningens adressuppgifter

Vid föreningens årsmöte ska nya kontaktuppgifter på styrelse och valda i föreningen skickas in till EFS Norrbottens distriktsexpedition. Använd följande formulär och maila det till info@efsnorrbotten.nu

Adressförteckning 2015

Tystnadsplikt

För alla frivilligledare inom EFS Norrbotten gäller tystnadsplikt. För att säkerställa att deltagarna känner sig trygga i våra sammanhang, såväl läger som annan verksamhet, ska alla ledare ha läst igenom ett PM för tystnadsplikt samt skriva under att de tagit del av informationen.

Tystnadspliktsförbindelse för frivilligledare läger

Utvecklingsfonden

Om du vill söka pengar ur Utvecklingsfonden för att satsa på lokala projekt kan du läsa nedanstående PM före du skriver din ansökan.

PM för EFS Norrbottens utvecklingsfond