EFS Norrbotten – Lön och förmåner

Lön och förmåner

Löneprinciper och lönesättning finns att läsa om i dokumentet nedan:

Lönepolicy

Lönepåverkande kriterier EFS Norrbotten

Löneutbetalning

Löneutbetalning sker senast den 25:e varje månad. Vid löneutbetalningen erhålls månadslön för innevarande månad och tillägg/avdrag för föregående månad. Löneunderlag (tidrapport och lägerdygn) ska vara löneadministrationen på EFS Riks tillhanda senast den 6:e i efterföljande månad. Kopia skickas samtidigt till din arbetsledare som genom tyst attest godkänner rapporten. Vid eventuella frågor kring tidrapporten och arbetad tid kontaktar arbetsledaren den anställde och distriktsexpeditionen. Underlag för utlägg som görs inom föreningen ska skickas till föreningens kassör. Övriga utlägg som görs i distriktet ska rapporteras med kvitto och specificering till distriktsexpeditionen.

Reseersättning

Resor till och från arbete ersätts inte. Varje anställd har ett tjänsteställe och resor till och från tjänstestället ersätts inte.

För resor i arbetet utgår ersättning. Från och med 2009-07-01 är ersättningen 27 kr/mil. För anställda med tjänsteställe på expedition utgår resan från expeditionen. Undantag kan göras när resan påbörjas/avslutas i hemmet och tjänstestället inte besöks/passeras under resan. Dåa kan resan räknas till/från hemmet. Detta regleras genom enskild överenskommelse med den anställde. För anställd med tjänsteställe i hemmet utgår resan från hemmet (när det inte finns någon expedition i bönhus/kyrka).

Reseersättning rapporteras i tidrapporten under särskild kolumn.

Reseersättning för icke anställda utgår om resan är föreningsrelaterad. Ifylld blankett ska då skickas till föreningens kassör. Om resan enligt överenskommelse sker för distriktets räkning ska samma blankett fyllas i och skickas till distriktsexpeditionen.

Reserakning bilresa

Lägerersättning

Tillsvidareanställda hos EFS Norrbotten har rätt till ersättning med 200 kr per genomförd lägerdag (läger med övernattning där lägret varat minst 12 timmar). Ersättningen gäller för läger som den anställde tjänstgör på. Lägerersättningen gäller även anställda med tidsbegränsad anställning som varar minst ett halvår och är på minst 50%. I tidrapport som fås från distriktsexpeditionen fyller den anställde i antal övernattningar och lägerersättningen utgår i samband med lön.

Försäkringar

Som anställd hos EFS Norrbotten är du försäkrad under arbetet, samt till och från arbete. Läs mer om de olika försäkringarna nedan.

Försäkringar

Pensionsavtal

Anställda födda före 1981 ingår i KTP. För att man ska få full tjänstepension (10% av slutlön) ska man ha tjänstgjort inom EFS i 30 år. Anställda födda efter 1981 har en premiebestämd pension via Collectum. Tjänsteår samordnas mellan olika pensionsbolag/arbetsgivare.

Friskvård

Friskvårdspolicy

Budbäraren

Tillsvidareanställda får gratis tidningen Budbäraren. Får du den inte, ta kontakt med distriktsexpeditionen.

Arbetsutrustning

Rekommendation

  • Bärbara datorer – förening/krets beslutar om de anser att det behövs.
  • Mobiltelefon – förening/krets beslutar om de anser att det behövs. En rekommendation är dock att präster och konsulenter med minst 50% tjänst kan vara i behov av mobiltelefon.