EFS Norrbottens Inspirationshelg

I nuläget satsar vi på  att det kommer att gå genomföra vår inspirationshelg 14-16 augusti. Ett definitivt besked kommer att komma i början av sommaren, utifrån de riktlinjer som då finns. 

Vi vill här delge huvudpunkterna i det vi planerar för:

14-augusti- fredag
19.00 Gudstjänst med Mats Nyholm & lovsångsteam
21.30 Taizémässa

15 augusti – lördag
9.00 Seminarium med EFS Nord Sapmi- Maria Smeds och Jean-Claude Marclay
10.15 Seminarium med EFS internationella praktikant Helena Wikström
11.00 Panelsamtal – Åsa Nyström, Maria Smeds, Mats Nyholm och Fredrik Marklund
13.30 Bibelns värld för mig
15.30 Storsamling -min plats i Guds famn
19.00 Gudstjänst med Åsa Nyström & Maria Smeds
21.30 Konsert med Messengers, Umeå

10-12 Barnens konferens ”små och stora under”
Eftermiddagen är gemensam för alla åldrar

16 augusti – söndag
11.00 Gudstjänst Mats Nyholm & Barnkör under ledning av Anna Olsson.

Nedan finns affisch och program i pdf format att ladda ner, sprid gärna, både skriva ut och dela digitalt.
Det finns också en header som ni med fördel kan använda vid poster på sociala medier, nyhetsbrev etc.