EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS tar situationen som uppstått utifrån spridningen av det nya coronaviruset, Covid-19, på största allvar. Vi vill dock uppmana till lugn och sunt förnuft. Nedan följer våra rekommendationer till hela rörelsen.

Regeringen har fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 50 personer från den 29 mars. Det gör att EFS behöver anpassa sin verksamhet till de nya reglerna.Våra rekommendationer är att varje EFS-förening ska tänka igenom vilka aktiviteter som kan  fortsätta genomföras i kyrkorna med dessa nya förutsättningar.

Allmänna råd

*Har du symptom, såsom feber, hosta, trötthet, huvudvärk, svårighet att andas, ont i kroppen eller motsvarande, stanna hemma. Stanna hemma två symptomfria dagar innan du återvänder till arbetet/föreningsverksamheten.
*Påminn de som har symptom att stanna hemma.
*Tvätta händerna noggrant och ofta.Tänk även på att inte peta dig i ansiktet efter du tvättat händerna.
*Ställ in de aktiviteter som inte möter folkhälsomyndighetens riktlinjer. Beakta riskerna vid de aktiviteter som kan genomföras och ta beslut om försiktighetsåtgärder där det behövs. Tänk särskilt på riskgrupperna i er verksamhet.

Gudstjänstfirande

Trots tuffa omständigheter vill EFS betona vikten av att våra kyrkor i största möjliga mån fortsätter hålla öppet, inte minst för att fira gudstjänst. Det kan med hänsyn till de nya restriktionerna vara nödvändigt att ha fler gudstjänster eller att ändra gudstjänstformen så att man inte riskerar att bli en för stor grupp i förhållande till lokalens storlek eller de regler som finns. Se även över möjligheten att hålla er kyrka öppen på dagtid, så att den kan få vara en fristad. Särskild information om rutiner, nattvardsfirande och diakonalt arbete har gått ut till EFS-föreningar, anställda och förtroendevalda.

Vi manar till eftertänksamhet i alla samlingar med över tio personer. Tänk igenom vad det kan innebära för risker, inte minst för riskgrupperna. Anpassa verksamheten efter omständigheterna i era egna sammanhang och vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens råd. Om ni behöver stänga er kyrka, hänvisa gärna till närmsta öppna kyrka. 

Mall för riskbedömning

Det finns en mall för riskbedömning på MSB:s hemsida, som ska fyllas i om ni väljer att fortsätta med aktiviteter. Spara denna. Den ger vägledning i vad som behöver tänkas igenom vid genomförandet av sammankomst, till exempel:

– Lokalens förutsättningar.
– Möjlighet till att möblera om för att skapa trygga avstånd
– Vilken målgrupp som bjuds in.

Utifrån nuvarande situation rekommenderar vi att bjuda in till andakt eller mässa dagligen, eller ta initiativ till smågrupper som samlas i hemmen. 

Webbsända gudstjänster och andakter

EFS sänder en webbsänd gudstjänst varje söndag på efsplay.nu. Vi sänder också dagliga andakter på Facebook kl. 10:00

Vad vi vill fokusera på nu? 

EFS vill vara ett föredöme i att hålla kontakt med våra medlemmar och medmänniskor. I denna situation är det viktigt att vi bryr oss om och hjälper varandra. Vi uppmanar er till att kolla av hur medlemmarna i era föreningar mår och om de behöver hjälp med något. (Här kommer vi länka till älskadinnästa när den sidan är klar)

Vi tror att det är viktigt att ni som är präster och diakoner bär ämbetskläder i vardagen för att visa på kyrkans närvaro. 

Förslag på åtgärder

*Finns det frivilliga som kan hjälpa till nu? Ordna en volontärpool. 

*Vi råder er som har möjlighet att kontakta pensionerade läkare eller andra sjukvårdskunniga personer att göra detta. Fråga om dessa kan hjälpa med stödsamtal för personer som inte kommer fram på 1177. 

*Organisera så att det finns möjlighet till hjälp med handling av mat och andra nödvändigheter till de som behöver det. 

*Skapa gärna en struktur när det gäller bön, själavård och stödsamtal.

*Själavård via telefon. Erbjud fasta telefontider för människor att höra av sig med sin oro.

*Ett enda telefonsamtal för att stämma av läget, eller en matkasse hemlevererad, kan vara guld värt.

*Det finns mindre samlingar som till exempel kör, ungdomsgrupp, med mera. Vi råder respektive förening, att på ett kreativt sätt med hänsyn till läget, upprätthålla verksamheten.

Till anställda och ideella som är över 70 år

EFS vädjar till både medlemmar, anställda och ideella att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla över 70 år ska stanna hemma. Vi förstår att det är många av er som vill göra en insats, titta på listan ovan vad du skulle kunna göra hemifrån.

Årskonferensen inställd  

EFS och Salts årskonferens i Jönköping kommer tyvärr att ställas in. EFS och Salt kommer dock med största sannolikhet att behöva hålla ett årsmöte på utsatt datum. Vi ser nu över olika alternativ och återkommer inom kort hur det kommer att gå till väga.

Vad händer med andra evenemang såsom sommarläger?

Sommarens Patrullriks på Vässarö har ställts in. Samtal förs om när nästa Patrullriks kan komma att äga rum.

EFS Riks, distrikt och regioner samt Salt går just nu igenom alla större bokade evenemang/arrangemang fram till sista augusti och vi kommer att ställa in där vi anser det nödvändigt. Har ni ett lokalt arrangemang som ni har tänkt att genomföra innan augustis utgång, behöver ni göra en risk- och konsekvensanalys. Mer information finns att hämta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Bön

EFS vill betona vikten av att be tillsammans för det som nu sker. Som en följd av det har varje region/distrikt fått varsin bönedag för den uppkomna situationen:

*Norrbotten ansvarar för måndag

*Mittsverige tisdag 

*EFS Syd onsdag 

*EFS Väst torsdag

*EFS Sydöst fredag

*Mittnorrland lördag

*Västerbotten söndag

Varje regional missionsledare/distriktsföreståndare ansvarar för att detta genomförs. 

Samarbetskyrkan

I våra samarbetskyrkor vill vi uppmana styrelserna att ha kontakt med Svenska kyrkan. Se till att bli involverade i hur beslut tas, liksom att framföra egna förslag på åtgärder för ert sammanhang.  

Tips på länkar

https://www.krisinformation.se/corona
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/ 

Övriga frågor / kontakt 

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord 

Behåll lugnet och iaktta sunt förnuft. I den rådande situationen är vår roll som kyrka viktigare än någonsin. Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. 

Vi följer den rådande utvecklingen noggrant. Sidan uppdateras löpande.

EFS