EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS rekommendationer med anledning av Covid till hela rörelsen inför höstens arbete.

Våra rekommendationer är att varje EFS-förening ska tänka igenom vilka aktiviteter som kan  fortsätta genomföras i kyrkorna med hänsy till regeringens beslut och folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

Folkhälsomyndigheten har fattat förtydligande beslut om körverksamhet och frågan om det kommer att bli möjligt med sammankomster för fler än 50 personer är på remiss för beslut i oktober. Vi har uppdaterat våra rekommendationer inför höstens uppstart.

Allmänna råd vid alla sammanhang där människor träffas

 

  • Gå hem och stanna hemma vid symtom
  • Håll avstånd
  • Sköt handhygienen noga
  • Undvik att peta i ansiktet
  • Hosta/nys i armvecket

 

Gudstjänstfirande

Trots tuffa omständigheter vill EFS betona vikten av att våra kyrkor i största möjliga mån fortsätter hålla öppet, inte minst för att fira gudstjänst. Det kan med hänsyn till de nya restriktionerna vara nödvändigt att ha fler gudstjänster eller att ändra gudstjänstformen så att man inte riskerar att bli en för stor grupp i förhållande till lokalens storlek eller de regler som finns. Se även över möjligheten att hålla er kyrka öppen på dagtid, så att den kan få vara en fristad. Särskild information om rutiner, nattvardsfirande och diakonalt arbete har gått ut till EFS-föreningar, anställda och förtroendevalda.

Körverksamhet

Vi uppmuntrar all körverksamhet som kan genomföras på ett säkert sätt att komma igång  igen om det under våren gjorts ett uppehåll. Folkhälsomyndigheten ger tydliga och goda råd för genomförande, titta gärna mer på det här

Mall för riskbedömning

Det finns en mall för riskbedömning på MSB:s hemsida, som ska fyllas i om ni väljer att fortsätta med aktiviteter. Spara denna. Den ger vägledning i vad som behöver tänkas igenom vid genomförandet av sammankomst, till exempel:

– Lokalens förutsättningar.
– Möjlighet till att möblera om för att skapa trygga avstånd
– Vilken målgrupp som bjuds in.

Webbsända gudstjänster och andakter

EFS sänder en webbsänd gudstjänst varje söndag på efsplay.nu.

Vad vi vill fokusera på nu? 

EFS vill vara ett föredöme i att hålla kontakt med våra medlemmar och medmänniskor. I denna situation är det viktigt att vi bryr oss om och hjälper varandra. Vi uppmanar er till att kolla av hur medlemmarna i era föreningar mår och om de behöver hjälp med något. 

Vi tror att det är viktigt att ni som är präster och diakoner bär ämbetskläder i vardagen för att visa på kyrkans närvaro. 

Förslag på åtgärder

*Finns det frivilliga som kan hjälpa till nu? Ordna en volontärpool. 

*Går det att genomföra verksamhet även för riskgrupper, välkomnar vi detta. 

*Skapa gärna en struktur när det gäller bön, själavård och stödsamtal.

*Själavård via telefon. Erbjud fasta telefontider för människor att höra av sig med sin oro.

*Ett enda telefonsamtal för att stämma av läget, eller en matkasse hemlevererad, kan vara guld värt.

*Det finns mindre samlingar som till exempel kör, ungdomsgrupp, med mera. Vi råder respektive förening, att på ett kreativt sätt med hänsyn till läget, upprätthålla verksamheten.

Bön

EFS vill betona vikten av att be tillsammans för det som nu sker. Som en följd av det har varje region/distrikt fått varsin bönedag för den uppkomna situationen:

*Norrbotten ansvarar för måndag

*Mittsverige tisdag 

*EFS Syd onsdag 

*EFS Väst torsdag

*EFS Sydöst fredag

*Mittnorrland lördag

*Västerbotten söndag

Varje regional missionsledare/distriktsföreståndare ansvarar för att detta genomförs. 

Samarbetskyrkan

I våra samarbetskyrkor vill vi uppmana styrelserna att ha kontakt med Svenska kyrkan. Se till att bli involverade i hur beslut tas, liksom att framföra egna förslag på åtgärder för ert sammanhang.  

Tips på länkar

https://www.krisinformation.se/corona
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/ 

Övriga frågor / kontakt 

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord 

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. 

Vi följer den rådande utvecklingen noggrant. Sidan uppdateras löpande.

EFS