EFS som arbetsgivare

Arbetsgivare och arbetstagare

EFS som arbetsgivare

Som arbetsgivare i EFS kan du få stöd och hjälp i olika frågor av distriktsexpeditionerna, riks och styrelsens personalnämnd där det finns personer som har kunskap och erfarenhet av personalfrågor.

På årskonferensen 2013 hölls en nätverksträff med rubriken “Den goda arbetsgivaren” och materialet finns här. Nätverksträff konferensen 2013