Emmeli och Rickard Karlsson Lundmark

Emmeli och Rickard Karlsson Lundmark är präst respektive teolog. De kommer att sändas ut som EFS missionärer till Iringa, Tanzania, tillsammans med sina tre barn, i juli 2024. De kommer att vara EFS representanter i Tanzania med fokus på att bygga och upprätthålla relationerna med den evangelisk-lutherska kyrkan (ELCT).