Festivalkänsla och »EFS-Talks« under EFS-konferens

Den 10-12 maj är det dags för EFS och Salts årsmöteskonferens 2024, som i år hålls i Brunnsparken i Örebro.

Årets tema, inspirerat av Romarbrevet 1:12, »Forma kristna gemenskaper«, belyser vikten av gemenskap och delande av tro. Oavsett bakgrund, språk eller kultur, är årsmöteskonferensen en plats att tillsammans utforska vår kristna tro och be, precis som aposteln Paulus uttrycker det: »Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens gåvor för att ni ska bli stärkta, eller snarare: för att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro, er och min«. (Romarbrevet 1:11–12). 

Pontus Adefjord som är regional missionsledare i Mittsverige berättar att han ser fram emot att komma samman som rörelse.

– Ledordet »tillsammans« kommer från Romarbrevet 1:12 där det i folkbibelns översättning står att: »Tillsammans ska vi hämta uppmuntran från vår gemensamma tro«. Jag ser mest fram emot möten människor emellan, att få se när människor som inte brukar träffas faktiskt träffas! Då händer någonting, berättar han.

Konferensen kommer att erbjuda en mängd olika seminarier, gudstjänster och bönetillfällen. Man anordnar även något som planeringsgruppen kallar för »EFS talks« (inspirerat av TED Talks), vilket innebär att fem talare får tio minuter var att tala utifrån rubriken »Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen«. Bland annat kommer producenten Oliver Krieg tala om Skönheten, EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem tala om Tillsammans som Guds folk, och prästen och högskolesektorn Stefan Lindholm kommer att tala på temat Skapelsen. 

Christoffer Abrahamsson som är präst i Lötenkyrkan, är med i planeringsgruppen, och han tror att EFS talks kommer att bli en viktig mötesplats för EFS som rörelse.

— Vid detta tillfälle är vår längtan att vi ska bli påminda om att Gud vill återupprätta allt som är brustet, från relationer till ekosystem, berättar Christoffer. 

Årsmöteskonferensen hålls i vackra Brunnsparken i Örebro där det kommer att finnas foodtrucks, hoppborgar och sockervadd för att skapa festivalkänsla för deltagarna. Mr Goran kommer att stå för underhållning för de minsta på lördagen. 

Under konferensen kommer det även att ske en »internationell bonus« på lördagen, där internationella avdelningen från EFS rikskansli informerar om sitt arbete. 

– Det blir ett tillfälle där vi kan berätta om sådant vi inte kan skriva om på grund av säkerhetsaspekten. Vi ska också ge uppdaterad information om EFS olika samarbeten, och så finns det möjlighet att träffa EFS nya missionärer Rickard och Emmeli, som sänds ut till Iringa stift i Tanzania i sommar, berättar Niklas Eklöv, vikarierande avdelningschef.

Den internationella bonusen kommer att varva mingel, föreläsningar och öppna samtal. Gruppen Ung i Mission kommer också att delta och berätta om deras stundande resa till Etiopien i början av juni. 

– Jag ser fram emot att träffa alla som intresserar sig för missionen, avslutar Niklas. 

För mer information om konferensen och hur du kan delta, besök vår webbplats konferens.efs.nu eller kontakta Helena Cashin, kommunikationschef på EFS.

Kontakt:
Helena Cashin, kommunikationschef EFS
helena.cashin@efs.nu
072-158 02 24

Om EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) och Salt
EFS är en missionsrörelse i Svenska kyrkan som verkar för att främja mission, ideellt engagemang och vardagskristendom. Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation.