Frida & Andreas Thornell

Frida och Andreas är utsända från EFS Mittsverige till Addis Abeba.

Frida och Andreas arbetar med diakonalt arbete i Addis Abeba, Etiopien sedan oktober 2014 i samarbete med Mekane Yesuskyrkans missionssällskap (IMS). De är utsända från EFS Mittsverige.

Frida bloggar på aammin.wordpress.com.

Vill du vara med och bära Frida och Andreas i förbön och ekonomiskt?

Bär en missionär