Fritidsledare

Fritidsledare för läsning 2021/2022

Varje år behöver vi fritidsledare till våra konfirmationsläger. En fritidsledare ska verka för god kamratskap på lägret och har ansvar för fritidsaktiviteter. Som fritidsledare är man engagerad under hela året och det finns en förväntan från EFS Norrbotten att du som fritidsledare ställer dig positiv till andra ungdomssatsningar som EFS genomför.

Konfirmationsledarutbildning kommer att ske under våren 2022.

Deltagande i ledarkurs är meriterande.

Ansökan som fritidsledare till 2021/2022

Fritidsledare ska gå i första året på gymnasiet eller vara äldre än så. Vi ser helst att du är 18 år eller äldre.

I din ansökan till fritidsledare behöver du:

  1. Personligt brev.  Detta är mycket viktigt för att vi ska välja de lämpligaste personerna. Du ska beskriva något om din tro och berätta varför du vill vara med som ledare. Ca 1 A4.
  2. Fyll i konfirmationsledaransökan (hämtas nedan).
  3. (Eventuell) lista över tidigare ledaruppdrag och andra meriter
  4. (Gärna) en bild av dig själv så är det lättare för oss att veta vem du är/identifiera dig.